• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 11:07
110 năm thành lập tỉnh
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Ngành Thống kê - Những con số ấn tượng năm 2022 (13/01/2023)

Kết thúc năm 2022 đầy khó khăn xong được sự quan tâm, lãnh dạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng và lãnh đạo bộ, sự ủng hộ, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó của toàn bộ công chức, viên chức , người lao động,ngành Thống kê đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhân dịp Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành Thống kê năm 2023, toàn ngành cũng điểm lại một số kết quả, hoạt động nổi bật qua các con số ấn tượng.

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung chủ yếu bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước (19/12/2022)

Hệ thống quản lý chất lượng vừa là thước đo, vừa là cam kết của cơ quan thống kê trong sản xuất thông tin thống kê. Các cơ quan và tổ chức thống kê trên thế giới đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng từ những năm đầu của thế kỉ XX. Đến nay, một số cơ quan thống kê quốc gia và các tổ chức quốc tế đã xây dựng được một hệ thống hoàn chỉnh như Canada, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc... Trong những năm qua, việc đánh giá chất lượng thống kê ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở các cuộc thanh tra, kiểm tra theo sự vụ, chưa có tính hệ thống và bao quát toàn bộ hoạt động thống kê, chưa có thang điểm cũng như các mức đánh giá chất lượng của mỗi nội dung tiêu chí để tính điểm, xếp loại khi các cơ quan thống kê thực hiện đánh giá chất lượng.