• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 01/10/2023 19:04
Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Huyện Sa Thầy triển khai điều tra người Khuyết tật năm 2023 (13/09/2023)

Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành Phương án điều tra người khuyết tật năm 2023 và Kế hoạch số 38/KH-CTK ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về triển khai, thực hiện cuộc điều tra người khuyết tật năm 2023. Ngay từ ngày 01/9/2023, Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai đã tổ chức, triển khai cuộc điều tra theo đúng yêu cầu của Phương án, kế hoạch.

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2023 (19/09/2023)

Những tháng đầu năm 2023, kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực từ bên ngoài do kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực. Số liệu về sản xuất, tiêu dùng, đầu tư, cán cân xuất nhập khẩu 8 tháng qua đã cho thấy rõ điều đó. Để duy trì và phát huy hơn nữa động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong những tháng cuối năm chúng ta cần có giải pháp gì để tăng trưởng kinh tế cả năm 2023 đạt mức cao nhất có thể?