• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 19/02/2019 18:50
Thông tin kinh tế xã hội

 

Ước đến 15/01/2019 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân 2018 - 2019 tỉnh Kon Tum là: 8.589 ha, giảm 0,75% (-65 ha) so với cùng kỳ vụ đông xuân 2017 - 2018

Xem tiếp

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 không chỉ có ý nghĩa góp phần hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch năm, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế, xã hội trong cả nhiệm kỳ.

Xem tiếp

Ước tính đến thời điểm ngày 15/11/2018 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018 tỉnh Kon Tum là: 62.254 ha, giảm 1,38% (-870 ha) so cùng kỳ năm 2017.

Xem tiếp

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a)Nông nghiệp - Trồng trọt + Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018 Ước tính đến thời điểm ngày 15/10/2018 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa năm 2018 tỉnh Kon Tum ước đạt: 63.558 ha, tăng 0,69% (+433 ha) so cùng kỳ năm 2017.

Xem tiếp

1. Tăng trưởng kinh tế Trong 9 tháng năm 2018, kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự giám sát, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực trong 9 tháng năm 2018 cụ thể như sau:

Xem tiếp

Trong 9 tháng năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đăk Hà tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều được tăng cường. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhờ thực hiện tốt phong trào nên bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật dần được đầu tư hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Xem tiếp

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a) Nông nghiệp - Trồng trọt + Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018 Ước tính đến thời điểm ngày 15/8/2018 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2018 tỉnh Kon Tum là: 60.642 ha, giảm 2,48% (-1.544 ha) so với cùng kỳ vụ mùa năm 2017, cụ thể DTGT một số loại cây trồng như sau:

Xem tiếp

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a) Nông nghiệp - Trồng trọt + Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018 Ước tính đến thời điểm ngày 15/7/2018 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2018 tỉnh Kon Tum là: 57.050 ha, giảm 1,83% (-1.065 ha) so với cùng kỳ vụ mùa năm 2017. Cụ thể DTGT một số loại cây trồng như sau:

Xem tiếp

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 đã được thành phố Kon Tum tổng kết, đánh giá hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, tạo tiền đề cho 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực được tăng cường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; chất lượng y tế, giáo dục ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Xem tiếp

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định

Xem tiếp

12345