• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 21/09/2018 00:22
Thông tin kinh tế xã hội

 

Trong 9 tháng năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đăk Hà tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều được tăng cường. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhờ thực hiện tốt phong trào nên bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật dần được đầu tư hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Xem tiếp

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a) Nông nghiệp - Trồng trọt + Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018 Ước tính đến thời điểm ngày 15/8/2018 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2018 tỉnh Kon Tum là: 60.642 ha, giảm 2,48% (-1.544 ha) so với cùng kỳ vụ mùa năm 2017, cụ thể DTGT một số loại cây trồng như sau:

Xem tiếp

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a) Nông nghiệp - Trồng trọt + Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018 Ước tính đến thời điểm ngày 15/7/2018 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2018 tỉnh Kon Tum là: 57.050 ha, giảm 1,83% (-1.065 ha) so với cùng kỳ vụ mùa năm 2017. Cụ thể DTGT một số loại cây trồng như sau:

Xem tiếp

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 đã được thành phố Kon Tum tổng kết, đánh giá hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, tạo tiền đề cho 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực được tăng cường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; chất lượng y tế, giáo dục ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Xem tiếp

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định

Xem tiếp

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a) Nông nghiệp - Tình hình thu hoạch lúa vụ đông xuân 2017-2018 Tính đến thời điểm ngày 15/5/2018, trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được 4.620 ha lúa vụ đông xuân, chiếm 65,10% tổng diện tích gieo trồng (DTGT), ước sản lượng thu hoạch được là 21.663 tấn, tăng 5,9% (+1.199 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa tăng là do vụ đông xuân năm nay không xảy ra hiện tượng hạn hán, mùa mưa đến sớm lượng nước đảm bảo cho cây trồng phát triển, năng suất tăng so với cùng kỳ năm trước.

Xem tiếp

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a) Nông nghiệp - Trồng trọt ước tính đến thời điểm ngày 15/4/2018 Tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ đông xuân 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là: 11.199 ha, tăng 0,48% (+54 ha) so với cùng kỳ vụ đông xuân 2016 - 2017.

Xem tiếp

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đảm bảo theo đúng lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại phát triển ổn định; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Xem tiếp

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a) Nông nghiệp - Trồng trọt Hiện nay, người dân đang tiến hành triển khai gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2017 - 2018. Ước tính đến thời điểm ngày 15/02/2018, tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ Đông xuân 2017 - 2018 tỉnh Kon Tum là: 10.178 ha, tăng 0,98% (+99 ha) so với cùng kỳ vụ Đông xuân năm trước. DTGT cây hàng năm tăng chủ yếu do diện tích gieo trồng cây lúa tăng.

Xem tiếp

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a) Nông nghiệp - Trồng trọt Ước đến thời điểm ngày 15/01/2018 tổng DTGT cây hàng năm vụ Đông xuân 2017 - 2018 tỉnh Kon Tum là: 8.654 ha, giảm 0,73% (-64 ha) so với cùng kỳ vụ Đông xuân 2016 - 2017. Trong đó, Cây lúa DTGT: 5.916 ha, giảm 0,65% (-39 ha). Đến nay, diện tích cây lúa đã gieo sạ đang phát triển tốt; Cây ngô DTGT: 396 ha, tăng 1,28% (+5 ha);Cây mía: DTGT mía toàn tỉnh là: 1.379 ha, giảm 4,63% (-67 ha); Cây lạc DTGT: 25 ha, giảm 3,85% (-1 ha); Rau các loại DTGT: 820 ha, tăng 1,49% (+12 ha); Đậu các loại DTGT: 46 ha, tăng 4,55% (+2 ha); Các loại cây khác DTGT: 72 ha, tăng 50% (+24 ha), diện tích tăng chủ yếu do bà con tập trung trồng hoa để phục vụ Tết Nguyên đán.

Xem tiếp

123456