• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 30/06/2022 06:12
Thông tin kinh tế xã hội

 

Ngay từ đầu năm 2022, tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Trên tinh thần đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tỉnh đã khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra, đã tập trung xây dựng kế hoạch để thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần đưa Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phát huy tác dụng, hiệu quả, tạo động lực đột phá để khôi phục và phát triển kinh tế sớm nhất.

Xem tiếp

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục duy trì mức tăng trưởng và khởi sắc hầu hết ở tất cả các lĩnh vực. Trong tháng 5 năm 2022, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết, quyết định, chương trình hành động triển khai thực hiện của các cấp, các ngành; khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm nêu trên; nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý II năm 2022”.

Xem tiếp

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong những tháng đầu năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở 4 tháng đầu năm 2022 tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2022 ước tăng 38,76% so với cùng kỳ năm trước.

Xem tiếp

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trong tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, ngay từ những ngày đầu năm tỉnh Kon Tum đã khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Xem tiếp

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, ngay từ những ngày đầu năm tỉnh Kon Tum đã khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Xem tiếp

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, ngay từ những ngày đầu năm Tỉnh Kon Tum đã khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Xem tiếp

Chiều ngày 11 tháng 1 năm 2021, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết và Công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, đồng chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trong tỉnh. TVới sự nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện tích cực, quyết liệt. "Mục tiêu kép" đã được thực hiện, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh nhìn chung ổn định, có mặt chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu về kinh tế đạt kết quả cao hơn so với năm trước.

Xem tiếp

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng Mười một diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Sản xuất công nghiệp trong tháng đã khởi sắc, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi phục trong trạng thái bình thường mới. Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng Mười một tiếp tục xu hướng tăng.

Xem tiếp

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng 10 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum tập trung chủ yếu cho việc chăm sóc cây hàng năm vụ mùa và trồng mới cây lâu năm, trồng rừng tập trung. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tính tăng 7,56% so với tháng trước và tăng 13,32% so với cùng kỳ năm trước.

Xem tiếp

12345678910