• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 13/12/2019 21:05
Thông tin kinh tế xã hội

 

Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2019: Ước tính đến thời điểm ngày 15/11/2019 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2019 tỉnh Kon Tum là 62.203 ha, giảm 0,08% (-51 ha) so vụ mùa năm 2018.

Xem tiếp

Ước tính đến thời điểm ngày 15/10/2019 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2019 tỉnh Kon Tum là: 61.635 ha, giảm 0,99% (-619 ha) so với vụ mùa năm 2018.

Xem tiếp

Trong 9 tháng năm 2019, kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự giám sát, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực.

Xem tiếp

Ước tính đến thời điểm ngày 15/8/2019, tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2019 tỉnh Kon Tum là: 60.204 ha, giảm 0,72% (- 438 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Xem tiếp

Ước tính đến thời điểm ngày 15/7/2019, tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2019 tỉnh Kon Tum là: 55.612 ha, giảm 2,52% (-1.439 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Xem tiếp

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đảm bảo theo đúng lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại phát triển tương đối khá; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Xem tiếp

Tình hình thu hoạch lúa vụ đông xuân 2018-2019: Tính đến thời điểm ngày 15/5/2019, trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được 4.760 ha lúa vụ đông xuân, đạt 66,82% tổng diện tích gieo trồng

Xem tiếp

Ước tính đến thời điểm ngày 15 tháng 4 năm 2019, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là: 10.931 ha, giảm 2,38% (-268 ha) so với cùng kỳ vụ đông xuân năm trước

Xem tiếp

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đảm bảo theo đúng lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại phát triển ổn định; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Xem tiếp

Một số chỉ tiêu tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum quý I năm 2019

Xem tiếp

123456