• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 23/05/2024 14:21
Thông tin kinh tế xã hội

 

Một số chỉ tiêu về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 4 và 4 tháng năm 2024

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4 năm 2024 ước tính giảm 8,47% so với tháng trước và tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 12,91%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,93%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,91%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,69%.

Xem tiếp

Tháng 4 năm 2024 giá cả thị trường trong tháng ở địa phương ổn định, không có sự biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng ghim hàng tăng giá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2024 tăng 0,07% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,08%; khu vực nông thôn tăng 0,06%); tăng 2,90% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,15% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 1,87% so với cùng kỳ năm trước.

Xem tiếp

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ. Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, điều hành chủ động, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết, quyết định, chương trình hành động triển khai thực hiện của các cấp, các ngành; khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm; nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 28 tháng 3 năm 2024 Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II năm 2024.

Xem tiếp

Một số chỉ tiêu về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 3 và quý I năm 2024

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 3 năm 2024 ước tính giảm 4,58% so với tháng trước và tăng 8,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 6,68%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,33%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,05%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,37%.

Xem tiếp

So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2024 giảm 0,23% (khu vực thành thị giảm 0,24%; khu vực nông thôn tăng 0,23%). Giá cả thị trường trong tháng sau Tết Nguyên đán ở địa phương ổn định trở lại, không có sự biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng ghim hàng tăng giá. So với tháng 12/2023 CPI tháng 3 tăng 1,09% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,14%. Bình quân quý I năm 2024, CPI tăng 1,53%.

Xem tiếp

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách thức. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh xác định tại các Nghị quyết . Nhằm khẩn trương, kiên quyết khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập; quyết tâm nỗ lực hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Xem tiếp

Một số chỉ tiêu về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 02 và 02 tháng năm 2024

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02 năm 2024 ước tính giảm 21,68% so với tháng trước và tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 17,35%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 17,62%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,22%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,53%.

Xem tiếp

12345678910... >>