• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 30/11/2023 19:15
Thông tin kinh tế xã hội

 

Tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum ước tính Quý IV, cả năm 2023 (Theo Công văn số 2142/TCTK-TKQG, ngày 25/11/2023 của Tổng cục Thống kê)

Xem tiếp

Một số chỉ tiêu về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 11 và 11 tháng năm 2023

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 năm 2023 ước tính tăng 5,31% so với tháng trước và tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 8,63%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,99%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,80%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,67%.

Xem tiếp

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 giảm 0,01% so với tháng trước, tác động chính là do giá xăng, dầu giảm. So với tháng 12/2022 CPI tháng 11 tăng 1,72% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,3%. Bình quân 11 tháng năm 2023, CPI tăng 4,79%.

Xem tiếp

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ...Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Xem tiếp

Một số chỉ tiêu về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Xem tiếp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2023 ước tính tăng 14,57% so với tháng trước và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,31%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,86%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,97%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,06%.

Xem tiếp

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2023 tăng 0,06% so với tháng trước, tác động chính là do giá gas và giá gạo tăng. So với tháng 12/2022 CPI tháng 10 tăng 1,73% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,46%. Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI tăng 4,94%.

Xem tiếp

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển …Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì và phát triển hầu hết các ngành, lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề, động lực để tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của cả năm.

Xem tiếp

Thông báo số 1700/TB-TCTK ngày 26/9/2023 ngày 26/9/2023 của Tổng cục Thống kê về số liệu GRDP ước tính quý III, 9 tháng năm 2023

Xem tiếp

12345678910... >>