• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 22/08/2019 21:44
Thông tin kinh tế xã hội

 

Ước tính đến thời điểm ngày 15/7/2019, tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2019 tỉnh Kon Tum là: 55.612 ha, giảm 2,52% (-1.439 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Xem tiếp

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đảm bảo theo đúng lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại phát triển tương đối khá; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Xem tiếp

Tình hình thu hoạch lúa vụ đông xuân 2018-2019: Tính đến thời điểm ngày 15/5/2019, trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được 4.760 ha lúa vụ đông xuân, đạt 66,82% tổng diện tích gieo trồng

Xem tiếp

Ước tính đến thời điểm ngày 15 tháng 4 năm 2019, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là: 10.931 ha, giảm 2,38% (-268 ha) so với cùng kỳ vụ đông xuân năm trước

Xem tiếp

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đảm bảo theo đúng lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại phát triển ổn định; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Xem tiếp

Một số chỉ tiêu tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum quý I năm 2019

Xem tiếp

Ước đến thời điểm ngày 15/02/2019 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân 2018 - 2019 tỉnh Kon Tum là: 10.146 ha, giảm 0,27% (-27 ha) so với cùng kỳ vụ đông xuân 2017 - 2018

Xem tiếp

Ước đến 15/01/2019 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân 2018 - 2019 tỉnh Kon Tum là: 8.589 ha, giảm 0,75% (-65 ha) so với cùng kỳ vụ đông xuân 2017 - 2018

Xem tiếp

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 không chỉ có ý nghĩa góp phần hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch năm, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế, xã hội trong cả nhiệm kỳ.

Xem tiếp

Ước tính đến thời điểm ngày 15/11/2018 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018 tỉnh Kon Tum là: 62.254 ha, giảm 1,38% (-870 ha) so cùng kỳ năm 2017.

Xem tiếp

123456