• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 20/09/2018 23:16
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum
Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, làm tiền đề để thực hiện hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 cũng như kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Xem tiếp

Năm 2013, kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn; kinh tế trong nước đã có bước cải thiện theo chiều hướng tích cực. Trong tình hình đó, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đẩy mạnh sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hợp lý và đạt được những kết quả đáng trân trọng.

Xem tiếp