• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 19/04/2024 03:59
Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản
Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 được thực hiện vào thời điểm 01/7/2011 theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra lần thứ tư được tiến hành trên phạm vi cả nước...

Xem tiếp