Chi cục Thống kê huyện Đắk Hà

Điện thoại: 02603 822 151 - E-mail: dakhaktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Số 153, đường Hùng Vương - Thị trấn Đắk Hà - Huyện Đắk Hà - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Chi cục trưởng: Trần Hữu Sơn
Phó Chi cục trưởng: Trần Văn Bình
Thống kê viên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Thống kê viên: Bùi Thị Hà Thu