• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 19/02/2019 17:37
Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤC THỐNG KÊ KON TUM

 (Theo Quyết định số 70/QĐ-CTK ngày 31/7/2014 của Cục Thống kê tỉnh)

1. Ông: Nguyễn Bá Hạnh - Chức danh: Cục trưởng

a) Phụ trách chung; chịu trách nhiệm mọi hoạt động công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh trước Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Kon Tum; chủ tài khoản thứ nhất.

b) Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Thanh tra Thống kê (bao gồm nghiệp vụ thanh tra, pháp chế, tuyên truyền, kế hoạch công tác và thi đua - khen thưởng, phương pháp chế độ và công nghệ thông tin).

c) Phụ trách Chi cục Thống kê huyện Tu Mơ Rông và Chi cục Thống kê huyện Ngọc Hồi.

d) Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cơ sở ngành Thống kê tỉnh.

2. Ông: Phan Quốc Hùng - Chức danh: Phó Cục trưởng

a) Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng: Phòng Thống kê Công thương; Phòng Thống kê Tổng hợp; chủ tài khoản thứ hai.

b) Phụ trách Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum, Chi cục Thống kê huyện Đắk Hà, Chi cục Thống kê huyện Đắk Tô và Chi cục Thống kê huyện Đắk Glei.

c) Kiêm nhiệm Trưởng ban (hoặc Chủ tịch), Tổ trưởng như sau: Ban Tự vệ cơ quan Cục Thống kê tỉnh, Tổ 04 theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.

d) Thay mặt Cục trưởng giải quyết mọi hoạt động trong ngành Thống kê tỉnh khi Cục trưởng đi vắng hoặc được Cục trưởng uỷ quyền.

e) Là người phát ngôn chính thống của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh.

3. Bà: Vũ Thị Thiết - Chức danh: Phó Cục trưởng

a) Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng: Phòng Thống kê Dân số - Văn xã; Phòng Thống kê Nông nghiệp; Chủ tài khoản thứ ba.

b) Phụ trách Chi cục Thống kê huyện Kon Plông, Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy và Chi cục Thống kê huyện Sa Thầy.

c) Kiêm nhiệm Trưởng ban (hoặc Chủ tịch) các Ban, Hội đồng như sau: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục Thống kê tỉnh, Ban Quy chế dân chủ Cục Thống kê tỉnh, Ban Chỉ huy phòng cháy, chửa cháy Cục Thống kê tỉnh.