• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 19/04/2024 02:16
Niên giám thống kê
Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Kon Tum biên soạn và xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình KT-XH của tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Kon Tum biên soạn và xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình KT-XH của tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Kon Tum biên soạn và xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình KT-XH của tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Kon Tum biên soạn và xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình KT-XH của tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Kon Tum biên soạn và xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình KT-XH của tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp

123