Chi cục Thống kê Khu vực Kon Plông - Kon Rẫy

Điện thoại: 02603 848 033 - E-mail: kvkonplongktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp - Tổ dân phố 4 - Thị trấn Măng Đen - Huyện Kon Plông - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 7 người

 
Chi cục trưởng: Mai Văn Trí
Phó Chi cục trưởng: Hoàng Tuấn Anh
Thống kê viên: An Tấn Phát
Thống kê viên: Đặng Thị Thanh Nga
Thống kê viên trung cấp: Đinh Văn Tiếu
Thống kê viên: Nguyễn Thị Hà Vi
Bảo vệ: Nguyễn Trọng Nhân