Chi cục Thống kê Khu vực Kon Plông - Kon Rẫy

Điện thoại: 02603 848 033 - E-mail: kvkonplongktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Măng Đen - Xã Đắk Long - Huyện KonPlông - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 8 người

 
Chi cục trưởng: Mai Văn Trí
Thống kê viên: Đỗ Minh Thư
Thống kê viên: Hoàng Tuấn Anh
Thống kê viên: An Tấn Phát
Thống kê viên: Hồ Thị Thanh Thủy
Thống kê viên: Lê Văn Nghĩa
Thống kê viên: Đặng Thị Thanh Nga
Thống kê viên trung cấp: Đinh Văn Tiếu