• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 01/03/2024 05:48
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng Thu thập Thông tin thống kê

Điện thoại: 02603 864 713 - E-mail: thuthapktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thu thập Thông tin thống kê; Công nghệ thông tin

Tổng số công chức và người lao động: 5 người

 
Trưởng phòng: Võ Trung Hòa
Thống kê viên: Võ Thanh Nhàn
Thống kê viên: Võ Nguyễn Trùng Dương
Thống kê viên: Trương Thị Hương Anh
Thống kê viên: Nguyễn Thị Lan