• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 22/08/2019 21:30
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng TK Nông nghiệp

Điện thoại: 02603 910 763 - E-mail: nongnghiepktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thuỷ sản.

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Trưởng phòng: Nguyễn Minh Bản
Ngày sinh: 01/01/1964
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
23/05/1983
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 20/04/2009
Điện thoại DĐ: 0935200218
E-mail: mnbanktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách chăn nuôi, thủy sản, trang trại, lâm nghiệp
Phó Trưởng phòng: Võ Trung Hòa
Ngày sinh: 27/05/1975
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/07/1999
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/07/1999
Điện thoại DĐ: 0905335686
E-mail: vthoaktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách thống kê trồng trọt; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Thống kê viên: Võ Thanh Nhàn
Ngày sinh: 01/01/1973
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/04/1996
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/04/1996
Điện thoại DĐ: 0905778525
E-mail: vtnhanktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Đang cập nhật
Thống kê viên: Trương Thị Hương Anh
Ngày sinh: 24/09/1990
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/08/2013
Điện thoại DĐ: 0977010913
E-mail: tthanhktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê trồng trọt