• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 23/06/2024 21:58
Tổng điều tra dân số và nhà ở
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 theo Quyết định 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ tư và Tổng điều tra nhà ở lần thứ ba được tiến hành ở nước ta từ khi thống nhất đất nước vào năm 1975. Riêng tỉnh Kon Tum, đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ hai từ khi tỉnh Kon Tum được thành lập lại vào năm 1991.

Xem tiếp