• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 24/07/2024 16:23
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng Thống kê Tổng hợp

Điện thoại: 02603 861 509
E-mail: tonghopktu@gso.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Tổng hợp; Tài khoản quốc gia.
Tổng số công chức và người lao động:
4 người
 
Trưởng phòng: Phạm Văn Cầu
Thống kê viên: Trịnh Bảo Hiệp
Thống kê viên: Đinh Thị Phương
Thống kê viên: Phan Thị Thanh Vân