• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 01/10/2023 18:54
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng Thống kê Xã hội

Điện thoại: 02603 917 094 - E-mail: xahoiktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Dân số và Lao động; Thống kê Xã hội - Môi trường.

Tổng số công chức và người lao động: 3 người

 
Trưởng phòng: Phạm Phước Hưng
Thống kê viên chính: Phan Xuân Thành
Thống kê viên: Nguyễn Bá Khánh Nhựt