• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 04/06/2023 20:16
Thông tin liên quan

 

Xác định việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp là nội dung quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển KT-XH; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 11) với mục tiêu "tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, năng lực cạnh tranh ngày càng cao nhằm thu hút tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025".

Xem tiếp

Để góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra thì Kon Tum chúng ta phải không ngừng nỗ lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Khát vọng đó là khát khao cháy bỏng, là nguồn động lực để mỗi người dân Kon Tum thêm sức bật mới, quyết tâm mới vì một Kon Tum ngày càng đổi thay, phát triển.

Xem tiếp

Hệ thống quản lý chất lượng vừa là thước đo, vừa là cam kết của cơ quan thống kê trong sản xuất thông tin thống kê. Các cơ quan và tổ chức thống kê trên thế giới đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng từ những năm đầu của thế kỉ XX. Đến nay, một số cơ quan thống kê quốc gia và các tổ chức quốc tế đã xây dựng được một hệ thống hoàn chỉnh như Canada, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc... Trong những năm qua, việc đánh giá chất lượng thống kê ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở các cuộc thanh tra, kiểm tra theo sự vụ, chưa có tính hệ thống và bao quát toàn bộ hoạt động thống kê, chưa có thang điểm cũng như các mức đánh giá chất lượng của mỗi nội dung tiêu chí để tính điểm, xếp loại khi các cơ quan thống kê thực hiện đánh giá chất lượng.

Xem tiếp

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong những năm gần đây nhiều địa phương (tập trung ở các xã) trên địa bàn thành phố Kon Tum đã tích cực vận động nông dân đưa cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào trồng thay thế cho diện tích các loại cây trồng kém năng suất, hiệu quả kinh tế thấp, thị trường tiêu thụ bấp bênh

Xem tiếp

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những giải pháp chủ yếu của Chiến lược là Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực.

Xem tiếp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021và được Chủ tịch nước công bố theo Lệnh công bố số 03/2021/L-CTN ngày 25/11/202, có hiệu thi hành từ ngày 1/1/2022.

Xem tiếp

Về phương pháp tính CPI, Tổng cục Thống kê áp dụng từ năm 1995 đến nay theo đúng hướng dẫn của quốc tế và hiện nay thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn biên soạn Chỉ số giá tiêu dùng mới nhất của các tổ chức quốc tế ban hành năm 2020.

Xem tiếp

Ngày 01/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đề ra 12 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm giải pháp và 3 đề án để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Xem tiếp

Sáng ngày 29/11/2021, tại Phủ chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Họp báo công bố Lệnh số 03/2021/L-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Xem tiếp

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 12/11, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Xem tiếp

12345678910... >>