Chi cục Thống kê huyện Sa Thầy

Điện thoại: 0603 821 184 - 0603 506 469 - E-mail: sathayktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Số 03, đường Trần Phú - Thị trấn Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 6 người

 
Chi cục trưởng: Phạm Phước Hưng
Ngày sinh: 30/12/1965
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
05/06/1987
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 05/06/1987
Điện thoại DĐ: 02603. 821184 0987 085 916
E-mail: phphhung@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: - Phụ trách chung; phụ trách lĩnh vực: Thống kê nông – lâm nghiệp và thủy sản; Tài chính kế toán. - Trực tiếp thực hiện công tác Thống kê Tổng hợp, Công tác Tổ chức cán bộ
Phó Chi cục trưởng: Võ Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 10/03/1975
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/05/1999
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/05/1999
Điện thoại DĐ: 01682 357 110
E-mail: thanhvantkst@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: - Giúp Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, dịch vụ, giá, Vận tải, Doanh nghiệp, Vốn đầu tư, Xây dựng; Dân số - lao động; Xã hội – Môi trường. - Trực tiếp thực hiện công tác PPCĐ, CNTT, TĐ-KT, Văn thư lưu trữ
Thống kê viên trung cấp: Đỗ Thành Dương
Ngày sinh: 02/07/1962
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/12/1994
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/12/1994
Điện thoại DĐ: 01682 938 360
E-mail: Ðang cập nhật
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Dân số - Lao động; Xã hội – Môi trường
Thống kê viên: Lê Văn Hùng
Ngày sinh: 22/05/1979
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/08/2004
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/11/2008
Điện thoại DĐ: 0986 055 956
E-mail: levanhungsathay@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Nông – lâm nghiệp và thủy sản
Thống kê viên: Trần Thị Mai Trúc
Ngày sinh: 25/11/1989
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/10/2013
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/10/2013
Điện thoại DĐ: 01225 554 770
E-mail: maitruckt@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Công nghiệp, Thương mại, dịch vụ, giá, Vận tải, doanh nghiệp, Vốn đầu tư, Xây dựng; Kế toán
Nhân viên: Nguyễn Xuân Mạnh
Ngày sinh: 10/02/1966
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/04/2012
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/04/2012
Điện thoại DĐ: 01689 530 061
E-mail: Đang cập nhật
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ