Chi cục Thống kê Khu vực Sa Thầy - Ia H'Drai

Điện thoại: 02603 821 184 - 02603 506 469 - E-mail: kvsathayktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Số 03, đường Trần Phú - Thị trấn Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 8 người

 
Chi cục trưởng: Lê Văn Lâm
Phó Chi cục trưởng: Võ Thị Thanh Vân
Thống kê viên: Lê Văn Hùng
Thống kê viên trung cấp: Trần Quốc Việt
Thống kê viên: Phạm Ngọc Huy
Thống kê viên: Đỗ Thành Hoa
Nhân viên: Nguyễn Xuân Mạnh
Nhân viên: Trần Quang Chung