• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 23/09/2021 04:32
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 02603 913 743 - E-mail: hanhchinhktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực: Công tác Tổ chức, cán bộ, đào tạo, hành chính, quản trị; Công tác Tài chính - Kế toán.

Tổng số công chức và người lao động: 11 người

 
Trưởng phòng: Đỗ Thị Hoàng Dung
Kế toán: Nguyễn Thái Khoa
Thống kê viên: Bùi Thúc Định
Văn thư: Huỳnh Thu Hoài Nga
Kế toán: Phan Kim Hưng
Lái xe: Trần Bá Hân
Lái xe: Đoàn Huy Hoàng
Tạp vụ: Nguyễn Thị Mai Trinh
Tạp vụ: Trần Thị Châu
Bảo vệ: Nguyễn Tiến Trình
Bảo vệ: Bùi Văn Sa