• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 21/05/2018 08:19
Thông tin hoạt động ngành

 

Sáng ngày 24/4/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo về Xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung, Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc cơ quan TCTK.

Xem tiếp

Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018 (Ban hành kèm theo Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018). Theo đó, ngày 28 tháng 3 năm 2018, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các điều tra viên, giám sát viên cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Xem tiếp

Thực hiện Quyết định số 1673/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2018 (Ban hành kèm theo Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2018). Theo đó, từ ngày 23 đến 27/02/2018, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh và được phân thành 02 lớp, gồm: Lớp 1 Tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, đội trưởng Khảo sát mức sống dân cư năm 2018 và Lớp 2 được tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, đội trưởng điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2018.

Xem tiếp

Thực hiện Công văn số 563-CV/BDVTU ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum về việc thăm, chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và tham gia “Ngày Hội bánh chưng xanh”. Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã có Kế hoạch số 26/KH-CTK ngày 26 tháng 01 năm 2017 về Tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TCTK, ngày 03/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2017. Trên cơ sở dàn mẫu khảo sát mức sống dân cư kỳ II năm 2017 trên địa bàn huyện Đăk Tô, gồm có 02 địa bàn được chọn mẫu, mỗi địa bàn có 15 hộ mẫu được chọn phỏng vấn thu thập thông tin. Ngày 01/9 đến ngày 30/9/2017, Công chức Chi cục Thống kê (Giám sát viên) huyện Đăk Tô tiến hành giám sát công tác khảo sát mức sống dân cư kỳ II (tháng 9 năm 2017) tại địa bàn khối 9 thị trấn Đăk Tô và thôn 2 xã Kon Đào huyện Đăk Tô.

Xem tiếp

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TCTK ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2017 (kèm theo Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2017); Kế hoạch số 18/KH-CTK ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc triển khai, thực hiện Khảo sát mức sống dân cư năm 2017.Với mục đích đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều, phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch và chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao mức sống dân cư trong cả nước, các vùng và các địa phương.

Xem tiếp

Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-TCTK ngày 17/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017. Từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, sau khi kết thúc công tác thu thập thông tin vào phiếu điều tra, Cục Thống kê đã triển khai công tác kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đây là cuộc điều tra mẫu, với số lượng là 200 mẫu phân bổ 05 huyện, thành phố. Kết quả đã điều tra 200/200 phiếu, đạt 100%. Chia ra: thành phố Kon Tum 132/132 phiếu, Đăk Hà 18/18 phiếu, Đăk Tô 17/17 phiếu, Đăk Glei 18/18 phiếu, Kon Plong 15/15 phiếu.

Xem tiếp

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017;Thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Kế hoạch số 04/BCĐTĐT-TTT ngày 15/02/2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 02/BCĐTĐT-TTT ngày 17/02/2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Ngọc Hồi.

Xem tiếp

Trong 02 ngày 07 và 08/9/2017, Đoàn nghiệm thu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Kon Tum đã tiến hành nghiệm thu toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phiếu điều tra (giai đoạn 2) của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Kon Rẫy (khối tôn giáo và cá thể) theo đúng phương án và quy trình nghiệm thu của Ban chỉ đạo tỉnh Kon Tum.Đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Kon Rẫy, đồng chí Mai Văn Trí, Phó trưởng ban Thường trực, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện (giai đoạn 2). Kết quả đạt được trong công tác thu thập thông tin của cuộc điều tra trên địa bàn như sau:

Xem tiếp

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Ban hành phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017; Kế hoạch số 38/KH-CTK, ngày 05/7/2017; Công văn số 116/CTK-TH ngày 06/7/2017 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về triển khai, thực hiện cuộc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin Thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp

12345678910... >>