• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 08/04/2020 03:05
Thông tin hoạt động ngành

 

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những cuộc Điều tra được thực hiện theo Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Xem tiếp

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, Chi cục Thống kê huyện Kon Plông được phân công phụ trách, kết nghĩa Thôn Điek tà Cot, xã Ngok Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và phụ trách tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn huyện (tiêu chí số 10 - thu nhập).

Xem tiếp

Từ ngày 27 đến ngày 28/02/2020, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 cho các điều tra viên, đội trưởng trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

Ngày 19 tháng 02 năm 2020, Cấp ủy Chi bộ phối hợp Lãnh Cục Thống kê tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (theo Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 30-01-2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh).

Xem tiếp

Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy đã tổ chức triển khai, thực hiện cuộc điều tra chăn nuôi ngày 01/01/2020 trên địa bàn huyện theo Phương án quy định.

Xem tiếp

Trong 3 ngày 06-08/01/2020, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê. Hội nghị vinh dự được tiếp đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xem tiếp

Căn cứ Phương án điều tra diện tích, sản lượng cây lâu năm (Ban hành kèm theo Quyết định số: 570/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê);

Xem tiếp

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, UBND huyện Đắk Glei phát động, ngày 31/12/2019, Chi cục Thống kê huyện Đăk Glei đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 trong công chức và người lao động.

Xem tiếp

Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 21/11 - 22/11/2019, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thống kê, công chức Phòng Thống kê Nông nghiệp; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản của Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.

Xem tiếp

Sáng ngày 20/11/2019, tại Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp

12345678910... >>