• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:14
Thông tin hoạt động ngành

 

Kết thúc năm 2022 đầy khó khăn xong được sự quan tâm, lãnh dạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng và lãnh đạo bộ, sự ủng hộ, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó của toàn bộ công chức, viên chức , người lao động,ngành Thống kê đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhân dịp Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành Thống kê năm 2023, toàn ngành cũng điểm lại một số kết quả, hoạt động nổi bật qua các con số ấn tượng.

Xem tiếp

Chiều ngày 29/12/2022, Cục Thống kê (CTK) tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2022. Ông Hoàng Văn Sỹ, Cục trưởng CTK tỉnh Kon Tum chủ trì buổi Họp báo. Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo CTK; lãnh đạo và công chức các đơn vị thuộc CTK; Đại diện các Sở, ban, ngành và cơ quan thông tấn báo chí địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp

Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-TCTK ngày 18/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm. Ngày 05/12/2022, Chi cục Thống kê khu vực Đắk Glei – Ngọc Hồi tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin và ghi thông tin vào phiếu điều tra.

Xem tiếp

Sáng ngày 6/12/2022, tại Hà Nội, TCTK phối hợp cùng với Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD) tổ chức Hội thảo đo lường kinh tế số. Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu chủ trì Hội thảo.

Xem tiếp

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 (Luật số 89) ngày 23/11/2015 quy định “Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành định kỳ nhằm thu thập thông tin chủ yếu để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”. Tuy nhiên, với những bất cập trong quá trình thực hiện cùng những thay đổi trong Luật sửa đổi bổ sung một số điêu và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (Luật số 01/2021/QH15) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021 đặt ra yêu cầu cần phải ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia thay thế.

Xem tiếp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xem tiếp

Trong thời gian qua, ngành Thống kê đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê và tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới đông đảo đối tượng dùng tin trong nước và quốc tế. Song, có thể khẳng định, trước hết, để người dân tin, quốc tế tin tưởng sử dụng thông tin thống kê thì chất lượng thông tin thống kê phải được đặt lên hàng đầu vì có tuyên truyền tốt đến mấy mà nội dung tuyên truyền không đáp ứng được nhu cầu của người dùng tin thì việc tuyên truyền cũng sẽ không đạt hiệu quả. Chính vì vậy ngành Thống kê luôn xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin Thống kê là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài thể hiện trong nhiều hoạt động của Ngành.

Xem tiếp

Thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 416/QĐ-UBND, ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Xem tiếp

Sáng ngày 29/8/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Xem tiếp

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ được xây dựng trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật Thống kê. Kết quả báo cáo của địa phương về việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Quyết định này, về cơ bản đáp ứng thông tin đầu vào quan trọng cho hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và yêu cầu quản lý trên địa bàn trong thời qua. Đến nay, Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được thay thế bằng Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (gồm 230 chỉ tiêu thống kê) ban hành kèm theo Luật Thống kê sửa đổi.

Xem tiếp

12345678910... >>