Chi cục Thống kê huyện ĐắkGlei

Điện thoại: 0603 833 174 - 0603 834 039 - E-mail: dakgleiktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn ĐắkGlei - Huyện ĐắkGlei - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 6 người

 
Chi cục trưởng: Lương Mộng Hùng
Ngày sinh: 24/09/1968
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/1995
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/1995
Điện thoại DĐ: 0905 534 943
E-mail: lmhungktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác tổ chức; công tác thống kê Tổng hợp; công tác TĐKT
Thống kê viên: Trần Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 02/02/1990
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/10/2013
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/10/2013
Điện thoại DĐ: 0965752266
E-mail: thuyvancctk@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán; công tác Thống kê Dân số / Lao động; Thống kê Xã hội – Môi trường
Thống kê viên trung cấp: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 20/12/1981
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/10/2003
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/10/2006
Điện thoại DĐ: 01689142906
E-mail: honghanh.tk@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Nông, Lâm nghiệp và thủy sản
Thống kê viên: Lữ Thị Thu Quỳnh
Ngày sinh: 16/08/1990
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/04/2015
Điện thoại DĐ: 01692004884
E-mail: thuquynh168@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Công nghiệp – xây dựng; Thương mại / dịch vụ; Vốn đầu tư
Nhân viên: Phạm Mạnh Hùng
Ngày sinh: 05/10/1987
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/2012
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/2012
Điện thoại DĐ: 0914754569
E-mail: phammanhhungktvnn@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ