• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 23/06/2024 20:32
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng Thống kê Kinh tế

Điện thoại: 02603 910 763 - E-mail: kinhtektu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thống kê Công nghiệp; Thống kê Xây dựng; Thống kê Vốn đầu tư; Thống kê Thương mại và Dịch vụ; Thống kê Giá.

Tổng số công chức và người lao động: 5 người

 
Trưởng phòng: Trương Ngọc Đính
Phó trưởng phòng: Trần Thị Hoàng Vân
Thống kê viên: Lê Ngọc Long
Thống kê viên: An Thị Thảo Vi
Thống kê viên: Nguyễn Lý Minh Tuyết