• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 22/08/2019 20:15
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng TK Công - Thương

Điện thoại: 02603 864 713; 02603 915 602 - E-mail: congthuongktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Công nghiệp; Thống kê Xây dựng; Thống kê Vốn đầu tư; Thống kê Thương mại và Dịch vụ; Thống kê Giá.

Tổng số công chức và người lao động: 5 người

 
Trưởng phòng: Đỗ Văn Hiệp
Ngày sinh: 29/09/1974
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
20/12/1999
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/1999
Điện thoại DĐ: 0989636082
E-mail: dvhiepktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Đang cập nhật
Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Cầu
Ngày sinh: 12/09/1970
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/08/1994
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/08/1994
Điện thoại DĐ: 0987.287.322
E-mail: pvcauktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Giúp Trưởng phòng phụ trách Thống kê: Công nghiệp, Xây dựng; trực tiếp thực hiện Thống kê Công nghiệp.
Thống kê viên: Lê Ngọc Long
Ngày sinh: 10/11/1968
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/1994
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/1994
Điện thoại DĐ: 0905580119
E-mail: lnlongktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Vận tải; Giá tiêu dùng (CPI).
Thống kê viên: Trịnh Bảo Hiệp
Ngày sinh: 17/04/1969
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
15/09/1995
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 15/09/1995
Điện thoại DĐ: 0935.518.966
E-mail: tbhiepktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê xây dựng
Thống kê viên trung cấp: Phan tường Trân
Ngày sinh: 10/07/1988
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/2012
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/2012
Điện thoại DĐ: 0982686716
E-mail: huyentrantk88@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Vốn đầu tư