Chi cục Thống kê Khu vực Đắk Tô - Tu Mơ Rông

Điện thoại: 02603 831 301 - E-mail: kvdaktoktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Số 217 Lê Duẩn - Khối 3 - Thị trấn Đắk Tô - Huyện Đắk Tô - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 7 người

 
Chi cục trưởng: Phan Văn Cương
Phó Chi cục trưởng: Huỳnh Công Ninh
Thống kê viên: Võ Thị Thương
Thống kê viên: Hoàng Thị Thanh Thảo
TKV Cao đẳng: Nguyễn Văn Trí
Thống kê viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nhân viên: Nguyễn Thị Hằng