Chi cục Thống kê huyện Đắk Tô

Điện thoại: 0603 831 301 - E-mail: daktoktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Số 217 Lê Duẩn - Khối 3 - Thị trấn Đắk Tô - Huyện Đắk Tô - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Phó Chi cục trưởng phụ trách: Huỳnh Công Ninh
Ngày sinh: 06/06/1967
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/1995
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/1995
Điện thoại DĐ: 0986 809 104
E-mail: hcninhktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức- hành chính; Quản lý tài chính; Thi đua khen thưởng; Thống kê Tổng hợp; Dân số- Văn xã
TKV Cao đẳng: Nguyễn Văn Trí
Ngày sinh: 12/07/1980
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2006
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/2006
Điện thoại DĐ: 01274503979
E-mail: Tri1273979@gmail.
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Nông – Lâm nghiệp và Thủy sản
TKV Trung cấp: Võ Thị Thương
Ngày sinh: 18/05/1984
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/04/2005
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/04/2005
Điện thoại DĐ: 0983593171
E-mail: Vtthuong83@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán; Thống kê xây dựng; Vốn đầu tư; Văn thư lưu trữ
Thống kê viên: Hoàng Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 04/12/1984
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2006
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/2006
Điện thoại DĐ: 0905959868
E-mail: Thao041284@gmail. com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Công – Thương; Dịch vụ; Giá