• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 30/11/2023 17:53
Ấn phẩm thống kê
Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2021
Cập nhật: Thứ Năm, 29/09/2022 10:27
Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2021

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Kon Tum biên soạn và phát hành hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế  - xã hội của tỉnh Kon Tum.

 

Niên giám Thống kê tỉnh Kon Tum năm 2021 bao gồm số liệu chính thức các năm 2015, 2018, 2019, 2020 và số liệu sơ bộ năm 2021. Số liệu được thu thập và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Niên giám năm 2021 được thực hiện theo maket phù hợp với hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, lần xuất bản này một số chỉ tiêu có chỉnh lý và bổ sung so với các lần xuất bản trước.

 

Cục Thống kê tỉnh Kon Tum chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn đọc đối với những lần xuất bản trước và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong lần xuất bản này, để Niên giám Thống kê tỉnh Kon Tum ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, trong quá trình sử dụng, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ với Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

 

Số điện thoại: 0260.3861509, Phòng Thống kê Tổng hợp - Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.  

 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC