• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Bảy, 29/04/2017 08:44
Luật thống kê năm 2015
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Thống kê dân số thế giới năm 2017 (29/03/2017)

Theo thống kê của Liên hợp quốc, dân số thế giới đến ngày 22/3/2017 là 7,49 tỷ người. Ước tính dân số thế giới dự kiến ​​đạt 8 tỷ người vào năm 2023 và đạt 10 tỷ người năm 2056. Dân số trong lịch sử, hiện tại và tương lai, được thể hiện qua Bảng số 1, 2, 3 như sau: Bảng số 1. Xếp hạng 20 quốc gia đông dân nhất thế giới tính đến ngày 22/3/2017

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2017 (31/03/2017)

1. Tăng trưởng kinh tế Trong những tháng đầu năm 2017, kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự giám sát, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm đạt 382.609 triệu đồng đồng, đạt 21,06% dự toán và tăng 39,33% so với cùng kỳ. - Chi ngân sách địa phương 2 tháng đầu năm đạt 893.049 trệu đồng, đạt 16,74% kế hoạch và bằng 88,74% so với cùng kỳ. - Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2017 ước tính tăng 26,66% so cùng kỳ năm trước.