• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 21/01/2018 09:26
Luật thống kê năm 2015
Tin mới nhất
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum năm 2017
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017 không chỉ có ý nghĩa góp phần hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch năm, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế, xã hội trong cả nhiệm kỳ. Đây là năm kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn do thời tiết, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.....
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Công tác kiểm tra, giám sát khảo sát mức sống dân cư kỳ II năm 2017 (03/10/2017)

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TCTK, ngày 03/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2017. Trên cơ sở dàn mẫu khảo sát mức sống dân cư kỳ II năm 2017 trên địa bàn huyện Đăk Tô, gồm có 02 địa bàn được chọn mẫu, mỗi địa bàn có 15 hộ mẫu được chọn phỏng vấn thu thập thông tin. Ngày 01/9 đến ngày 30/9/2017, Công chức Chi cục Thống kê (Giám sát viên) huyện Đăk Tô tiến hành giám sát công tác khảo sát mức sống dân cư kỳ II (tháng 9 năm 2017) tại địa bàn khối 9 thị trấn Đăk Tô và thôn 2 xã Kon Đào huyện Đăk Tô.

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (23/10/2017)

Nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều thời điểm cuối năm 2017 để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội năm 2018; ngày 17/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2806/KH-UBND chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum năm 2017 (08/01/2018)

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017 không chỉ có ý nghĩa góp phần hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch năm, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế, xã hội trong cả nhiệm kỳ. Đây là năm kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn do thời tiết, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.....

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa