• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 30/07/2021 17:49
Tổng điều tra Kinh tế năm 2021
Tin mới nhất
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 7 năm 2021
Ước tính đến thời điểm ngày 15/7/2021, tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2021 đạt 57.282 ha, tăng 1,90% (+1.070 ha) so với cùng kỳ vụ mùa năm 2020. Tính chung 7 tháng năm 2021, Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 7 năm 2021 là 249.040 triệu đồng, tăng 5,04% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2021 ước tính đạt 13.872,217 tỷ đồng, tăng 14,12% so với cùng kỳ năm trước.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Huyện Sa Thầy tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) (02/07/2021)

Ngày 01/7/2021, cùng với điều tra viên cả nước, các xã và thị trấn thuộc huyện Sa Thầy đã đồng loạt triển khai công tác thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các thể, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (gọi tắt là giai đoạn 2). Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ TĐT) huyện Sa Thầy được BCĐ tỉnh chọn là đơn vị tổ chức Lễ ra quân trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó BCĐ huyện đã chọn khu đô thị trung tâm huyện thuộc địa bàn thị trấn Sa Thầy tổ chức Lễ ra quân triển khai Tổng điều tra giai đoạn 2.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 7 năm 2021 (29/07/2021)

Ước tính đến thời điểm ngày 15/7/2021, tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2021 đạt 57.282 ha, tăng 1,90% (+1.070 ha) so với cùng kỳ vụ mùa năm 2020. Tính chung 7 tháng năm 2021, Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 7 năm 2021 là 249.040 triệu đồng, tăng 5,04% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2021 ước tính đạt 13.872,217 tỷ đồng, tăng 14,12% so với cùng kỳ năm trước.