• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 29/06/2017 19:26
Luật thống kê năm 2015
Tin mới nhất
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2017
Trong những tháng đầu năm 2017, kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế tỉnh ta tiếp tục phát triển ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 7,10%( ) so với cùng kỳ năm trước.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2017 (29/06/2017)

Trong những tháng đầu năm 2017, kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế tỉnh ta tiếp tục phát triển ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 7,10%( ) so với cùng kỳ năm trước.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa