• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 07/10/2022 23:22
Tuyển dụng công chức thống kê năm 2022
Tin mới nhất
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum quý III và 9 tháng năm 2022
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum 9 tháng năm 2022 tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ; các cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được chú trọng phát triển; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được chú trọng; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm, đầu tư, chất lượng ngày được nâng lên; hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh và đạt tỷ lệ tương đối cao; tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; các loại hình di sản văn hóa truyền thống được gìn giữ và duy trì phát huy hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai hướng dẫn phương pháp tính và trao đổi cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ya Ly về tiêu chí thu nhập bình quân trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới (16/09/2022)

Thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 416/QĐ-UBND, ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum quý III và 9 tháng năm 2022 (29/09/2022)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum 9 tháng năm 2022 tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ; các cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được chú trọng phát triển; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được chú trọng; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm, đầu tư, chất lượng ngày được nâng lên; hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh và đạt tỷ lệ tương đối cao; tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; các loại hình di sản văn hóa truyền thống được gìn giữ và duy trì phát huy hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.