• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 15/06/2021 04:51
Tổng điều tra Kinh tế năm 2021
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 5 năm 2021 (30/05/2021)

Tính đến thời điểm ngày 15/5/2021, người dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được 4.742 ha lúa vụ đông xuân, đạt 66,57% tổng diện tích gieo trồng, sản lượng thu hoạch ước tính đạt 22.961 tấn, tăng 3,86% (+853 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 5,61% so với cùng kỳ năm trước.