• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 24/10/2016 15:48
Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Tin mới nhất
Kết quả tổ chức, triển khai cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện Kon Plông (04/09/2016)

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 01/BCĐ-TTT ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Tổ thường trực; Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện KonPlông về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện KonPlông năm 2016;

Xem thêm
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 (28/09/2016)

Trong 9 tháng đầu năm 2016, kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự giám sát, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.