• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 04/06/2023 21:33
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Điều tra doanh nghiệp năm 2023
PCI Kon Tum 2022: Kết quả nỗ lực thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (19/04/2023)

Xác định việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp là nội dung quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển KT-XH; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 11) với mục tiêu "tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, năng lực cạnh tranh ngày càng cao nhằm thu hút tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025".