• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 18/08/2017 13:38
Luật thống kê năm 2015
Tin mới nhất
Triển khai cuộc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê trên địa bàn huyện Kon Plông
Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-TCTK, ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017; Công văn số 454/TCTK-TKTH, ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Tổng cục Thống kê về việc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017. Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-CTK, ngày 05/7/2017; công văn số 116/CTK-TH ngày 06/7/2017 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về triển khai, thực hiện cuộc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-CTK, ngày 05/7/2017; công văn số 116/CTK-TH ngày 06/7/2017 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về triển khai, thực hiện cuộc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Triển khai cuộc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê trên địa bàn huyện Kon Plông (11/08/2017)

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-TCTK, ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017; Công văn số 454/TCTK-TKTH, ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Tổng cục Thống kê về việc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017. Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-CTK, ngày 05/7/2017; công văn số 116/CTK-TH ngày 06/7/2017 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về triển khai, thực hiện cuộc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-CTK, ngày 05/7/2017; công văn số 116/CTK-TH ngày 06/7/2017 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về triển khai, thực hiện cuộc điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2017 (01/08/2017)

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sảna) Nông nghiệp- Trồng trọt+ Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2017: Tính đến thời điểm ngày 15/7/2017 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ Mùa 2017 tỉnh Kon Tum là: 58.115 ha, giảm 0,81% (-475 ha) so với cùng kỳ năm trước, cụ thể một số loại cây trồng như sau:Cây lúa DTGT: 13.673 ha, giảm 0,18% (-24 ha), trong đó cây lúa ruộng DTGT: 9.525 ha, giảm 0,32% (-31ha); cây lúa rẫy DTGT: 4.148 ha, tăng 0,16% (+7 ha).

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa