• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 02/12/2022 13:49
Ngày pháp luật năm 2022
Tin mới nhất
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 11 năm 2022
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng Mười Một diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Sản xuất công nghiệp cơ bản duy trì ổn định và phục hồi nhanh tăng trưởng trở lại. Hoạt động thương mại và dịch vụ khá sôi động phục hồi ở tất cả các ngành trong đó nổi bật là ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Chương trình điều tra thống kê quốc gia (25/11/2022)

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 (Luật số 89) ngày 23/11/2015 quy định “Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành định kỳ nhằm thu thập thông tin chủ yếu để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”. Tuy nhiên, với những bất cập trong quá trình thực hiện cùng những thay đổi trong Luật sửa đổi bổ sung một số điêu và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (Luật số 01/2021/QH15) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021 đặt ra yêu cầu cần phải ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia thay thế.

Những khởi sắc từ mô hình trồng cây ăn quả tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (10/11/2022)

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong những năm gần đây nhiều địa phương (tập trung ở các xã) trên địa bàn thành phố Kon Tum đã tích cực vận động nông dân đưa cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào trồng thay thế cho diện tích các loại cây trồng kém năng suất, hiệu quả kinh tế thấp, thị trường tiêu thụ bấp bênh

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 11 năm 2022 (29/11/2022)

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng Mười Một diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Sản xuất công nghiệp cơ bản duy trì ổn định và phục hồi nhanh tăng trưởng trở lại. Hoạt động thương mại và dịch vụ khá sôi động phục hồi ở tất cả các ngành trong đó nổi bật là ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch.