• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 19/11/2018 08:21
Luật thống kê năm 2015
Một số chỉ tiêu chủ yếu
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM (26/10/2018)

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum (BCĐ tỉnh), Cục Thống kê tỉnh, UBND thành phố Kon Tum và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Kon Tum (BCĐ thành phố), Cơ quan Thường trực BCĐ thành phố (Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum) đã triển khai, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ về công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Kon Tum, với kết quả tính đến ngày 18/10/2018 như sau:

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 10 năm 2018 (29/10/2018)

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a)Nông nghiệp - Trồng trọt + Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018 Ước tính đến thời điểm ngày 15/10/2018 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa năm 2018 tỉnh Kon Tum ước đạt: 63.558 ha, tăng 0,69% (+433 ha) so cùng kỳ năm 2017.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa