• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 22/09/2017 09:34
Luật thống kê năm 2015
Tin mới nhất
Công tác kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-TCTK ngày 17/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017. Từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, sau khi kết thúc công tác thu thập thông tin vào phiếu điều tra, Cục Thống kê đã triển khai công tác kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đây là cuộc điều tra mẫu, với số lượng là 200 mẫu phân bổ 05 huyện, thành phố. Kết quả đã điều tra 200/200 phiếu, đạt 100%. Chia ra: thành phố Kon Tum 132/132 phiếu, Đăk Hà 18/18 phiếu, Đăk Tô 17/17 phiếu, Đăk Glei 18/18 phiếu, Kon Plong 15/15 phiếu.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Công tác kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (18/09/2017)

Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-TCTK ngày 17/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017. Từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, sau khi kết thúc công tác thu thập thông tin vào phiếu điều tra, Cục Thống kê đã triển khai công tác kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đây là cuộc điều tra mẫu, với số lượng là 200 mẫu phân bổ 05 huyện, thành phố. Kết quả đã điều tra 200/200 phiếu, đạt 100%. Chia ra: thành phố Kon Tum 132/132 phiếu, Đăk Hà 18/18 phiếu, Đăk Tô 17/17 phiếu, Đăk Glei 18/18 phiếu, Kon Plong 15/15 phiếu.

Hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 (12/09/2017)

Đây là Hội thảo lần 2 trưng cầu ý kiến tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, Hội thảo lần thứ nhất được tổ chức ngày 18/8/2017 tại Khánh Hòa lấy ý kiến tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở (TĐTDS) được tiến hành theo chu kỳ 10 năm vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 các năm có số tận cùng là 9. Năm 2019 sẽ là lần thứ 5 tiến hành cuộc Tổng điều tra này.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017 (30/08/2017)

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a) Nông nghiệp - Trồng trọt + Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2017: Tính đến thời điểm ngày 15/8/2017 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2017 tỉnh Kon Tum là: 62.186,46 ha, giảm 0,72% (-452,74 ha) so với cùng kỳ vụ mùa năm 2016, cụ thể một số loại cây trồng như sau:

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa