• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 22/04/2018 23:24
Luật thống kê năm 2015
Tin mới nhất
Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động (Tham luận tại Diễn đàn CEO 2018, Hà Nội, ngày 13/4/2018)
Cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là một trong những vấn đề cốt lõi đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Tăng năng suất lao động (NSLĐ) chính là yếu tố quyết định tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. NSLĐ cao đồng nghĩa với phát triển nhanh, bền vững, chống tụt hậu so với các nước trong khu vực. Để góp thêm ý kiến trong Diễn đàn hôm nay, Tổng cục Thống kê xin được đánh giá khái quát về thực trạng NSLĐ của Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao NSLĐ.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (30/03/2018)

Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018 (Ban hành kèm theo Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018). Theo đó, ngày 28 tháng 3 năm 2018, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các điều tra viên, giám sát viên cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động (Tham luận tại Diễn đàn CEO 2018, Hà Nội, ngày 13/4/2018) (16/04/2018)

Cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là một trong những vấn đề cốt lõi đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Tăng năng suất lao động (NSLĐ) chính là yếu tố quyết định tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. NSLĐ cao đồng nghĩa với phát triển nhanh, bền vững, chống tụt hậu so với các nước trong khu vực. Để góp thêm ý kiến trong Diễn đàn hôm nay, Tổng cục Thống kê xin được đánh giá khái quát về thực trạng NSLĐ của Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao NSLĐ.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 3 năm 2018 (02/04/2018)

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đảm bảo theo đúng lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại phát triển ổn định; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa