• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 26/04/2019 12:26
Tổng điều tra dân số 2019
Tin mới nhất
Thông báo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thông báo kèm theo Công văn số 49/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 24/4/2019 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 3 và quý I năm 2019 (31/03/2019)

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đảm bảo theo đúng lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại phát triển ổn định; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa