• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 21/03/2023 02:36
Tuyển dụng công chức thống kê năm 2022
Tin mới nhất
Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Ngày 24/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (gọi tắt Quyết định 05). Quyết định này thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (08/03/2023)

Ngày 24/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (gọi tắt Quyết định 05). Quyết định này thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Khát vọng Kon Tum (06/02/2023)

Để góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra thì Kon Tum chúng ta phải không ngừng nỗ lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Khát vọng đó là khát khao cháy bỏng, là nguồn động lực để mỗi người dân Kon Tum thêm sức bật mới, quyết tâm mới vì một Kon Tum ngày càng đổi thay, phát triển.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 02 năm 2023 (28/02/2023)

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.