• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 18/10/2017 10:34
Luật thống kê năm 2015
Tin mới nhất
Hội thảo Sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007)
Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007). Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo; đại diện các Bộ ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan TCTK.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Công tác kiểm tra, giám sát khảo sát mức sống dân cư kỳ II năm 2017 (03/10/2017)

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TCTK, ngày 03/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2017. Trên cơ sở dàn mẫu khảo sát mức sống dân cư kỳ II năm 2017 trên địa bàn huyện Đăk Tô, gồm có 02 địa bàn được chọn mẫu, mỗi địa bàn có 15 hộ mẫu được chọn phỏng vấn thu thập thông tin. Ngày 01/9 đến ngày 30/9/2017, Công chức Chi cục Thống kê (Giám sát viên) huyện Đăk Tô tiến hành giám sát công tác khảo sát mức sống dân cư kỳ II (tháng 9 năm 2017) tại địa bàn khối 9 thị trấn Đăk Tô và thôn 2 xã Kon Đào huyện Đăk Tô.

Hội thảo Sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) (13/10/2017)

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007). Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo; đại diện các Bộ ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan TCTK.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2017 (30/09/2017)

Kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum 9 tháng năm 2017 diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự giám sát, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa