• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 19/04/2024 03:50
Tin mới nhất
Giám sát công tác triển khai thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CTK ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thống kê về giám sát thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Từ ngày 01/4 đến ngày 05/4, Đoàn giám sát cấp Tỉnh do Đồng chí Phan Quốc Hùng – Tổ phó Tổ Công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Kon Tum làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại các địa bàn thuộc thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy và huyện Ia H’Drai.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
Điều tra doanh nghiệp năm 2024
Giám sát công tác triển khai thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (05/04/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CTK ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thống kê về giám sát thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Từ ngày 01/4 đến ngày 05/4, Đoàn giám sát cấp Tỉnh do Đồng chí Phan Quốc Hùng – Tổ phó Tổ Công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Kon Tum làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại các địa bàn thuộc thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy và huyện Ia H’Drai.