• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 29/09/2016 13:40
Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Tin mới nhất
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016
Trong 9 tháng đầu năm 2016, kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự giám sát, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
Kết quả tổ chức, triển khai cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện Kon Plông (04/09/2016)

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 01/BCĐ-TTT ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Tổ thường trực; Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện KonPlông về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện KonPlông năm 2016;

Xem thêm
Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị với các đối tác phát triển năm 2016 (24/09/2016)

Ngày 21/9/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị với các đối tác phát triển năm 2016, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các ông Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cơ quan TCTK, đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, đối tác phát triển như Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức phụ nữ Liên hợp quốc (UN WOMEN).

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 (28/09/2016)

Trong 9 tháng đầu năm 2016, kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự giám sát, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.