• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 12/04/2021 10:14
Thông tin kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 11 năm 2020
Cập nhật: Thứ Hai, 30/11/2020 08:25

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt

+ Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2020

Ước tính đến thời điểm ngày 15/11/2020, tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2020 toàn tỉnh là: 61.780 ha, giảm 0,68% (-423 ha) so vụ mùa năm 2019. DTGT một số loại cây trồng chủ yếu như sau: cây lúa 16.159 ha, giảm 2,44% (-404 ha); cây ngô 4.658 ha, giảm 2,66% (-127 ha); cây sắn 38.742 ha, tăng 1,52% (+582 ha); khoai lang 187 ha, tăng 38,05% (+51 ha); cây lạc 120 ha, giảm 14,32% (-20 ha); đậu các loại 274 ha, giảm 10,48% (-32 ha); rau các loại 1.302 ha, tăng 2,39% (+30 ha); hoa các loại 122 ha, tăng 1,09% (+1 ha).

Diện tích cây lúa giảm chủ yếu do diện tích lúa rẫy giảm vì lúa rẫy cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao nên người dân chuyển sang trồng các cây khác. Diện tích cây lạc, đậu các loại giảm do diện tích nông dân tận dụng để trồng xen với cây cao su, cây điều đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản giảm.

+ Tình hình thu hoạch cây trồng vụ mùa 2020

Cây lúa ruộng thu hoạch đạt khoảng 86% diện tích (10.735 ha), lúa rẫy thu hoạch đạt khoảng 78% diện tích (2.868 ha). Ngô vụ mùa cơ bản thu hoạch xong. Cây sắn thu hoạch khoảng 20% diện tích. Cây mía mới bắt đầu triển khai thu hoạch do Nhà máy đường Kon Tum vừa có kế hoạch thu mua mía.

Năng suất lúa vụ mùa ước đạt 36,26 tạ/ha, tăng 1,42% (+0,51 tạ/ha) so vụ mùa năm 2019. Trong đó: Năng suất lúa ruộng ước đạt 42,44 tạ/ha, tăng 0,43%    (+0,18 tạ/ha) so với vụ mùa năm 2019; Năng suất lúa rẫy ước đạt 15,44 tạ/ha, tương đương vụ mùa năm 2019.

 Năng suất ngô vụ mùa ước đạt 41,90 tạ/ha, tăng 3,60% (+1,45 tạ/ha) so với vụ mùa năm 2019, năng suất ngô tăng do một số diện tích đất trồng ngô năm trước năng suất thấp năm nay đã chuyển sang trồng cây khác.

+ Diện tích cây lâu năm

Diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh chủ yếu trồng rải rác ở các khu vườn hộ dân, trồng xen trong vườn cây công nghiệp, sản lượng thu hoạch không lớn, chủ yếu phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Diện tích, sản lượng cây công nghiệp lâu năm cũng không nhiều so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, chủ yếu là cao su và cà phê.

Ước tính đến thời điểm ngày 15/11/2020, tổng diện tích cây lâu năm hiện có trên địa bàn tỉnh là 106.597 ha, tăng 5,50% (+5.560 ha) so với năm 2019. Diện tích cà phê ước đạt 25.345 ha, tăng 17,46% (+3.768 ha) so với năm 2019; trong đó, diện tích cà phê trồng mới là 1.057 ha. Cây cao su tổng diện tích ước đạt 75.442 ha, tăng 1,77% (+1.315 ha) so với năm 2019; trong đó, diện tích trồng mới cao su trên địa bàn tỉnh là 515 ha.

- Chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh từ 16/10/2020 đến 15/11/2020

+ Dịch lở mồm long móng (LMLM)

Trên địa bàn tỉnh phát sinh 04 ổ dịch LMLM, số gia súc mắc bệnh LMLM là 195 con trâu, bò. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 06 ổ dịch LMLM chưa qua 21 ngày tại huyện Kon Plông và huyện Đắk Hà. Toàn bộ số gia súc mắc bệnh đã được chăm sóc, điều trị khỏi triệu chứng lâm sàng và đã qua 17 ngày không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh mới.

+ Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP)

Trên địa bàn tỉnh có 02 ổ dịch DTLCP tại huyện Ngọc Hồi và huyện Ia H’Drai; tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 28 con. Tính đến ngày 15/11/2020, các ổ dịch đã qua 14 ngày kể từ khi tiêu hủy con lợn bệnh cuối cùng và không phát sinh thêm lợn mắc bệnh.

b) Lâm nghiệp

Tính đến ngày 15/11/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ cháy rừng tại các huyện: Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei, Kon Plông gây thiệt hại 58,345 ha (đã lập hồ sơ xử lý vi phạm 21,643 ha), tăng 8 vụ (+36,38 ha) so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân, xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tính đến ngày 15/11/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 66 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại là 22,068 ha, tăng 6 vụ (+3,073 ha) so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ước tính đến thời điểm 30/11/2020, công tác trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh là 975 ha, tăng 0,21% (+2 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Công tác khai thác lâm sản: ước tính đến ngày 30/11/2020, trên địa bàn tỉnh khai thác gỗ là 130.034 m3, tăng 4,58% (+5.693m3) so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng củi khai thác ước đạt 241.880 ster, tăng 1,34% (3.210 ster) so với cùng kỳ năm trước. 

c) Thủy sản

 

Tính đến 15/11/2020, ước tính diện tích nuôi trồng thủy sản là 710 ha, tăng 0,71% (+5 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản là 5.171 tấn, tăng 9,30% (+440 tấn) so với cùng kỳ năm trước, chia ra: sản lượng nuôi trồng nước ngọt là 3.417 tấn, tăng 12,81% (+388 tấn); sản lượng khai thác nước ngọt là 1.754 tấn, tăng 3,06% (+52 tấn).

Sản lượng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước là do diện tích nuôi trồng thủy sản tăng lên, việc khai thác đánh bắt của các hộ trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện, sông suối... thuận lợi.

2. Công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2020

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 năm 2020 ước tính tăng 12,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng  tăng 1,71%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,45%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 18,15%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 20,20%.

So với tháng trước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 năm 2020 ước tính tăng 9,76%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 9,01%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,74%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 13,75%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,83%.

Nguyên nhân chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước là do sản lượng điện sản xuất tăng, so với cùng thời điểm năm trước thì đến hiện tại lượng nước trong các hồ chứa đảm bảo cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp vì trên địa bàn đã vào mùa mưa, các doanh nghiệp sản xuất điện đã chủ động điều tiết lượng nước. So với tháng trước chỉ số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng do các nhà máy trên địa bàn tỉnh đã hoạt động ổn định, nguồn nguyên liệu đảm bảo, lượng tinh bột sắn sản xuất tăng đã làm chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến tăng; ngoài ra các công ty thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng nhận được nhiều đơn hàng mới  đã tăng cường sản xuất nên lượng sản phẩm tăng.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất tháng 11 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá xây dựng 85.484 m3, tăng 0,79%; Tinh bột sắn 37.191 tấn, giảm 1,34%; Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn đạt 39,37 triệu viên, tăng 5%; Điện sản xuất 183 triệu Kwh, tăng 19,19%.

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2020

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2020 tăng 11,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 3,47%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,43%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,39%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 19,45%.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất 11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá xây dựng khác 452.898 m3, giảm 2,45%; Tinh bột sắn 263.560 tấn, tăng 10,0%; Đường RE 11.385 tấn, giảm 3,46%; Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn 272,656 triệu viên, tăng 15,78%; Điện sản xuất 1.402 triệu Kwh, tăng 11,27%.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng năm 2020 tương đối ổn định, một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại… tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định.

3. Vốn đầu tư

- Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2020 là 298.436 triệu đồng, tăng 163,85% so với cùng kỳ. Trong tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, chia ra: Nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 260.186 triệu đồng, tăng 242,38% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 87,18% trong tổng nguồn vốn; nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện là 38.250 triệu đồng, tăng 3,33% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 12,82% trong tổng nguồn vốn.

- Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng năm 2020 là 2.275.573 triệu đồng, tăng 84,12% so với cùng kỳ. Trong tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, chia ra: nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 1.904.055 triệu đồng, tăng 112,76% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 83,67% trong tổng nguồn vốn; nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện là 368.173 triệu đồng, tăng 8,33% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 16,18% trong tổng nguồn vốn; nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp xã là 3.345 triệu đồng, chiếm 0,15% trong tổng số nguồn vốn.

Nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp tỉnh chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới,... Nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 11 năm 2020 đạt 2.370,763 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 38,62% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 2.060,954 tỷ đồng, chiếm 86,93% trong tổng số, tăng 3,81% so với tháng trước và tăng 45,06% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 207,932 tỷ đồng, chiếm 8,77% trong tổng số, tăng 5,24% so với tháng trước và tăng 8,32% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 101,877 tỷ đồng, chiếm 4,3% trong tổng số tăng 0,84% so với tháng trước và tăng 5,06% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 11 tháng năm 2020 ước tính đạt 20.255,974 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 17.479,128 tỷ đồng, chiếm 86,29% trong tổng số, tăng 20,49% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 1.782,708 tỷ đồng, chiếm 8,8% trong tổng số, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 994,137 tỷ đồng, chiếm 4,91% trong tổng số giảm 3,94% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tính 11 tháng năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước do thị trường hàng hóa vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, không có tăng giá đột biến do thiếu hàng, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng, một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm kích thích lượng tiêu dùng cũng như sức mua của người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong tháng 4 và tháng 8 năm 2020, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tác động bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) cũng ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh dịch vụ ăn uống (trong đó có kinh doanh bia rượu) trên địa bàn tỉnh làm cho doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch, doanh thu dịch vụ khác giảm lần lượt 8% và 3,94% so với cùng kỳ năm trước.

b) Vận tải

- Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi ước tính tháng 11 năm 2020: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 11 năm 2020 đạt 169.108,1 triệu đồng, tăng 2,53% so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 58.068,7 triệu đồng, tăng 2,19%; Vận chuyển ước đạt 1.092,26 nghìn lượt khách, tăng 2,92%; Luân chuyển ước đạt 139.576,41 nghìn lượt khách.km, tăng 2,78%.

Vận tải hàng hóa: Doanh thu ước đạt 110.299,4 triệu đồng, tăng 2,72%; Vận chuyển ước đạt 1.231,28 nghìn tấn, tăng 2,89%; Luân chuyển ước đạt 61.690,28 nghìn tấn.km, tăng 3,28%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải: Doanh thu ước đạt 740,0 triệu đồng, tăng 2,35%.

Doanh thu và khối lượng vận chuyển hành khách tăng so với tháng trước là do hoạt động vận tải hành khách đã hoạt động bình thường và nhu cầu đi lại của người dân tăng. Doanh thu và khối lượng vận chuyển hàng hóa trong tháng tăng so với tháng trước là do một số sản phẩm nông nghiệp đang vào mùa thu hoạch nên hoạt động vận chuyển sản phẩm nông nghiệp tăng.

- Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi ước tính 11 tháng năm 2020: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 11 tháng năm 2020 đạt 1.646.847,7 triệu đồng, giảm 0,31% so cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 591.759,5 triệu đồng, giảm 4,80%; Vận chuyển ước đạt 10.832,79 nghìn lượt khách, giảm 6,59%; Luân chuyển ước đạt 1.378.008,15 nghìn lượt khách.km, giảm 6,54%.

Vận tải hàng hóa: Doanh thu ước đạt 1.047.521,2 triệu đồng, tăng 3,36%; Vận chuyển ước đạt 11.793,46 nghìn tấn, tăng 3,94%; Luân chuyển ước đạt 595.404,89 nghìn tấn.km, tăng 4,15%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải: Doanh thu ước đạt 7.567,0 triệu đồng, tăng 11,3%.

c) Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2020 tăng 0,51% so với tháng trước, tăng 0,46% so với tháng 12 năm trước; tăng 2,17% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,21% so với kỳ gốc 2019; CPI bình quân 11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,43%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 04 nhóm tăng: nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,64%; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,02%; nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,22%; nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,06%. Có 05 nhóm giảm là nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,02%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,1%; nhóm Giao thông giảm 0,98%; nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,45%; nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,32%. Có 02 nhóm không biến động giá là nhóm Thuốc và dịch vụ y tế và nhóm Giáo dục.

Giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước với xu hướng tăng so với tháng trước, giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 11/2020 được bán với giá bình quân khoảng 5.355.000 đồng/chỉ, tăng 0,47% so với tháng trước; tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch ở mức 23.268 đồng/USD giảm 0,04%.

5. Một số tình hình xã hội

a) Y tế tháng 10/2020

- Tình hình dịch bệnh

Tay - chân - miệng: Trong tháng, ghi nhận 07 ca mắc mới. Lũy tích đến 31/10/2020, ghi nhận 27 ca mắc, không có tử vong, giảm 73 ca so với cùng kỳ năm trước.

Thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 15 ca mắc mới. Lũy tích đến 31/10/2020, ghi nhận 371 ca mắc, không có tử vong, giảm 28 ca so với cùng kỳ năm trước.

Quai bị: Trong tháng, không ghi nhận ca mắc mới. Lũy tích đến 31/10/2020, ghi nhận 92 ca mắc, không có tử vong, giảm 196 ca so với cùng kỳ năm trước.

Sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 130 ổ dịch, có 477 ca mắc mới. Lũy tích đến 31/10/2020, ghi nhận 1.963 ca mắc, không có tử vong, tăng 490 ca so với cùng kỳ năm trước.

Sốt rét: Trong tháng, không ghi nhận ca mắc mới. Lũy tích đến 31/10/2020, ghi nhận 25 ca mắc, không có tử vong, không có sốt rét ác tính, giảm 48 ca so với cùng kỳ năm trước.

Bạch hầu: Trong tháng, không ghi nhận ca mắc mới. Lũy tích đến 31/10/2020, ghi nhận 50 ca dương tính (+) với bạch hầu (tử vong 01), tăng 45 ca so với cùng kỳ năm trước.

Bệnh dại: Trong tháng, không ghi nhận ca mắc mới. Luỹ tích đến 31/10/2020, ghi nhận 01 ca tử vong, bằng cùng kỳ năm trước.

Sởi: Trong tháng, không ghi nhận ca mắc mới. Lũy tích đến 31/10/2020, ghi nhận 01 ca mắc, không có tử vong, giảm 62 ca so với cùng kỳ năm trước.

Phòng chống lao, phong: Tổng số bệnh nhân lao đăng ký điều trị là 29 bệnh nhân, trong đó lao phổi AFB (+) 19. Không phát hiện bệnh nhân phong mới; tổng số bệnh nhân phong đang quản lý 179 bệnh nhân.

Không ghi nhận mắc mới các bệnh: Cúm A (H5N1, H7N9...), hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV), viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19), cúm A(H1N1), bệnh do vi rút Zika, viêm não Nhật Bản, ho gà, viêm gan vi rút A.

- Phòng chống HIV/AIDS

Trong tháng, ghi nhận 05 người nhiễm HIV, 02 bệnh nhân HIV chuyển sang giai đoạn AIDS. Lũy tích đến ngày 31/10/2020, tổng số người nhiễm HIV/AIDS là 508, trong đó tử vong do HIV/AIDS 192 người và số nhiễm HIV/AIDS còn sống 316 người. Điều trị ARV 125 bệnh nhân HIV/AIDS, điều trị dự phòng lao bằng Isoniazid (INH) 15 người.         

- An toàn vệ sinh thực phẩm

Tổ chức tập huấn cập nhật các quy định của pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể (248 người tham dự) và tập huấn các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và người tham gia chế biến tại các bếp ăn tập thể trường học; tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên sóng truyền hình (08 lần) và sóng phát thanh (206 lần). Cấp 09 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tiếp nhận bản tự công bố của 11 sản phẩm.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn đối với 86 trường học có tổ chức bếp ăn tập thể, căn tin. Kết quả: 67 cơ sở đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (chiếm 77,9%); kiểm nghiệm nhanh 23 mẫu thực phẩm với 28 test âm tính (01 phẩm màu, 07 hàn the, 06 formol, 01 sulfite, 02 ure, 01 nitric, 10 độ sạch bát đĩa).

Tình hình ngộ độc thực phẩm: Không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm, có  09 trường hợp ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ do ăn uống không bảo đảm vệ sinh.

b) Tình hình giáo dục

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 28/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1546/SGDĐT-VP về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống bão lũ. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học trong 02 ngày (ngày 28 và 29/10/2020) để phòng chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Các đơn vị chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công cán bộ trực 24/24h đồng thời rà soát, cập nhật kịch bản, phương án, kế hoạch để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai. 

Sáng 16/11/2020, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (thành phố Kon Tum), Tỉnh đoàn Kon Tum, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Lễ phát động phòng, chống rác thải nhựa trong trường học gắn với tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Học sinh 3 tốt” năm học 2019-2020. Tại chương trình, Tỉnh đoàn Kon Tum phát động phòng, chống rác thải nhựa trong trường học; trao tặng Công trình măng non bao gồm 200 chậu hoa được trang trí trên 8 kệ sắt và cải tạo 1 bức tường bằng tranh vẽ trang trí cho trường. Chương trình cũng đã tuyên dương 16 em học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 11 giáo viên đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2020, đây là hoạt động nhằm vinh danh những thầy cô giáo trẻ giàu tâm huyết, tài năng và biểu dương các em học sinh THPT trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong học tập. Nhân dịp này, Quỹ hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doreamon đã trao 8 suất học bổng cho các học sinh (mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng).

c) Hoạt động văn hóa, thể thao

Ngày 01/11/2020, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức Giải vô địch khiêu vũ thể thao tỉnh Kon Tum mở rộng lần thứ II-2020. Tham gia giải có 26 đoàn (Kon Tum có 4 đoàn) với hơn 200 vận động viên nam, nữ đến từ một số tỉnh, thành phố trong cả nước; thi đấu ở 2 nội dung: khiêu vũ nghệ thuật và khiêu vũ thể thao.

Sáng 09/11/2020, tại sân bóng đá Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng (thành phố Kon Tum), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá nam 5 người chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia giải có 24 đội bóng với 317 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

d) An ninh trật tự - An toàn giao thông

- Tình hình An ninh trật tự - An toàn giao thông tháng 10/2020

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 30 vụ. Hậu quả chết 01 người. Thiệt hại mất 04 mô tô, 01 điện thoại di động, 416.370.000 đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá khoảng 66 triệu đồng.

Tội phạm về ma túy: Phát hiện 09 vụ, trong đó: Tàng trữ trái phép chất ma túy 06 vụ, mua bán trái phép chất ma túy 02 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy 01 vụ. Thu giữ 1.215,033g ma túy tổng hợp, 2,198g ma túy khác.

Tội phạm kinh tế, môi trường: Phát hiện 01 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tai nạn giao thông: xảy ra 04 vụ. Hậu quả chết 04 người, 02 người bị thương, hư hỏng 02 ô tô, 05 mô tô, xe máy.

- Tình hình An ninh trật tự - An toàn giao thông 10 tháng năm 2020

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 323 vụ. Hậu quả chết 18 người, bị thương 97 người, mất 27 mô tô, 01 ti vi, 05 laptop, 33 điện thoại di động, 02 máy định vị, mất một số tài sản trị giá 1.358,5 triệu đồng và 1.987.320.000 đồng tiền mặt.

Tội phạm về ma túy: phát hiện 95 vụ, trong đó: Tàng trữ trái phép chất ma túy 77 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy 09 vụ, mua bán trái phép chất ma túy 07 vụ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ, trồng cây cần sa 01 vụ. Thu giữ 57,628gr hêrôin, 2.755,4185gr ma túy tổng hợp, loại khác 3,9727gr, 3.662,9506gr Methamphetamine, 2,3 kg Ketamine, 103 viên ma túy tổng hợp, 04 mô tô, 01 khẩu súng, 24 viên đạn và 49.270.000 đồng tiền mặt.

Tội phạm kinh tế, môi trường: Phát hiện 35 vụ, trong đó: Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 11 vụ, mua bán hàng cấm 01 vụ, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự 02 vụ, vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 11 vụ, sản xuất, buôn bán hàng cấm 02 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 01 vụ, hủy hoại rừng 01 vụ, giả mạo trong công tác 02 vụ, tham ô tài sản 02 vụ, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm 02 vụ. Thu giữ 150,375 m3 gỗ các loại, 6.952,4kg pháo các loại, 47 cá thể động vật quý hiếm, 17 linh kiện vũ khí.

Tai nạn giao thông: xảy ra 60 vụ. Hậu quả: chết 64 người, bị thương 67 người, hư hỏng 25 ô tô, 69 mô tô, xe gắn máy và 03 phương tiện khác.

e) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng 10/2020 không xảy ra cháy, nổ. Lũy kế từ đầu năm xảy ra 07 vụ, ước thiệt hại khoảng 2.178 triệu đồng.

g) Vi phạm môi trường

Trong tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ vi phạm môi trường. Đã xử lý với số tiền phạt là 101 triệu đồng. Lũy kế trong 10 tháng đã phát hiện 05 vụ vi phạm môi trường, cơ quan chức năng đã xử phạt 171 triệu đồng.

Xem và tải về:   Tải về

Cục Thống kê 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC