• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 23/02/2020 11:01
Thông tin kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 7 năm 2019
Cập nhật: Thứ Hai, 29/07/2019 08:38

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt

+ Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2019

Ước tính đến thời điểm ngày 15/7/2019, tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2019 tỉnh Kon Tum là: 55.612 ha, giảm 2,52% (-1.439 ha) so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể DTGT một số loại cây trồng như sau:

Cây lúa DTGT: 13.072 ha, giảm 3,79% (-515 ha), chia ra: Cây lúa ruộng DTGT 9.359 ha, giảm 2,29% (-219 ha), cây lúa rẫy DTGT 3.714 ha, giảm 7,37% (-295 ha). Diện tích lúa ruộng gieo trồng đạt thấp so với cùng kỳ do năm nay thời tiết không thuận lợi, mùa mưa đến muộn hơn nên một số diện tích trồng lúa ruộng chưa xuống giống được. Diện tích cây lúa rẫy giảm do trong năm qua giá cả một số cây trồng khác tương đối ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên người dân đã chuyển một số diện tích trồng lúa rẫy sang trồng các loại cây khác.

Cây ngô DTGT: 3.827 ha, giảm 19,91% (-952 ha). DTGT cây ngô giảm do hiện nay nhu cầu sử dụng cây ngô làm lương thực ngày càng giảm, một số diện tích trồng ngô năm trước cho năng suất thấp đã được chuyển sang trồng cây khác.

Cây sắn DTGT: 37.122 ha, tăng 0,2% (+72 ha).

Khoai lang DTGT: 121 ha, tăng 6,73% (+8 ha).

Cây lạc DTGT: 90 ha tương đương diện tích năm trước.

Đậu các loại DTGT: 204 ha, giảm 25,75% (-71 ha). Diện tích cây đậu giảm do những năm trước nông dân tận dụng diện tích đất cây cao su, cây điều đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản để trồng xen. Năm nay, một phần diện tích cây cao su, cây điều đã khép tán trưởng thành nên diện tích cây đậu giảm.

Rau các loại DTGT: 1.024 ha, tăng 1,58% (+16 ha).

Hoa các loại DTGT: 56 ha, giảm 12,52% (-8 ha).

+ Diện tích cây lâu năm

Ước tính đến thời điểm ngày 15/7/2019, tổng diện tích cây lâu năm hiện có trên địa bàn tỉnh là: 100.080 ha, tăng 2,21% (+2.161 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Diện tích cây cà phê là 20.999 ha, tăng 10,96% (+2.074 ha); trong đó diện tích trồng mới là 520 ha. Diện tích cà phê tăng do giá cà phê những năm gần đây tương đối ổn định, hiệu quả kinh tế hơn hẳn các loại cây công nghiệp lâu năm khác nên người dân quan tâm đầu tư mở rộng.

Diện tích cây cao su là 74.282 ha, giảm 0,42% (-316 ha), diện tích giảm do một số diện tích hết chu kỳ khai thác nên đã thanh lý vườn cây; diện tích trồng mới 16 ha, những năm gần đây giá mủ cao su giảm nhiều nên ít được đầu tư trồng mới.

- Chăn nuôi

+ Tình hình dịch lở mồm long móng (LMLM), Tai xanh và Cúm gia cầm: từ ngày 15/6/2019 đến ngày 15/7/2019, không phát sinh dịch bệnh LMLM, cúm gia cầm và Tai xanh. Các ổ dịch LMLM, Cúm gia cầm, Tai xanh ở lợn đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

+ Dịch tả lợn Châu Phi: từ ngày 15/6/2019 đến ngày 15/7/2019, xảy ra dịch tả lợn Châu phi tại 28 hộ, 11 thôn, 4 xã, thị trấn của huyện Đăk Hà với 255 con lợn mắc bệnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với địa phương xử lý dịch bệnh theo quy định.

b) Lâm nghiệp

Thực hiện Công văn số 1019/UBND-NNTN, ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các đơn vị chủ rừng, người dân địa phương về phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường. Tính đến 15/7/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy rừng và 12 đám cháy thực bì, cỏ tranh lau lách, đều đã dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về tài nguyên rừng.

Tính đến ngày 15/7/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 53 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại là 12,301 ha. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ước tính đến thời điểm 30/7/2019, công tác trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh là 236 ha, tăng 4,90% (+11 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Công tác khai thác lâm sản: ước tính đến ngày 30/7/2019, trên địa bàn tỉnh khai thác gỗ là 73.900 m3, tăng 4,02% (+2.853 m3); sản lượng củi khai thác là 155.850 ste, tăng 1,00% (+1.544 Ste) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản

Tính đến 15/7/2019, ước tính diện tích nuôi trồng thủy sản là 705 ha, tăng 9,5% (+61 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thuỷ sản là 2.671 tấn, tăng 14,1% (+331 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Sản lượng nuôi trồng nước ngọt là 1.716 tấn, tăng 15,6% (+231 tấn).

Sản lượng khai thác nước ngọt là 955 tấn, tăng 11,7% (+100 tấn).

Sản lượng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước là do diện tích nuôi trồng thủy sản tăng. Bên cạnh đó việc khai thác đánh bắt của các hộ trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện, sông suối... thuận lợi nên sản lượng thủy sản trong kỳ tăng lên.

2. Công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2019

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 năm 2019 ước tính tăng 22,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 34,25%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 43,49%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14,32%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,6%.

So với tháng trước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2019 ước tính tăng 4,83%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 6,53%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,07%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,74%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,03%.

Nguyên nhân chỉ số tăng là do sản lượng điện sản xuất tăng, đến thời điểm hiện tại lượng nước trong các hồ chứa tương đối đảm bảo vì trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu vào mùa mưa, các doanh nghiệp sản xuất điện đã chủ động điều tiết lượng nước nên sản lượng điện sản xuất tăng; ngoài ra các công ty thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhận được nhiều đơn hàng mới đã tăng cường sản xuất nên lượng sản phẩm tăng.

Chỉ số ngành sản xuất chế biến thực phẩm giảm là do sản lượng tinh bột sắn và sản lượng đường của các nhà máy sản xuất tinh bột sắn, nhà máy sản xuất đường giảm vì đã vào cuối vụ thu hoạch nên nguồn nguyên liệu khan hiếm hơn (riêng nguồn nguyên liệu mía giảm mạnh nên trong năm 2019 Công ty Cổ phần đường Kon Tum chỉ sản xuất đến tháng 4), do vậy đã làm chỉ số sản xuất ngành chế biến thực phẩm giảm so với tháng trước.

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2019

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2019 tăng 15,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 19,92%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,13%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 15,34%.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá xây dựng khai thác 228.916 m3, tăng 12,97%; Tinh bột sắn ước tính sản xuất 134.653 tấn, tăng 12,51%; Đường RE 11.793 tấn, giảm 26,77%; Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn đạt 112,812 triệu viên, tăng 23,07%; Điện sản xuất 710 triệu Kwh, tăng 16,30%.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng năm 2019 tương đối ổn định, một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, có mức tăng trưởng khá. Ngành sản xuất bàn, ghế tình hình tiêu thụ sản phẩm đến thời điểm hiện tại có thuận lợi hơn. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn và khoáng phi kim loại… tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định.

3. Vốn đầu tư

- Ước tính Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 7 năm 2019 là 135.662 triệu đồng, tăng 16,25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, Chia ra:

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 104.475 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 77,01% trong tổng số nguồn vốn, tăng 8,19% so với cùng kỳ. Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới,... Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 70.934 triệu đồng chiếm 67,89%; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12.402 triệu đồng, chiếm 11,87%; nguồn vốn ODA là 15.552 triệu đồng chiếm 14,88%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết là 4.781 triệu đồng, chiếm 4,57%; nguồn vốn khác đạt 806 triệu đồng, chiếm 0,79% trong tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 31.187 triệu đồng, tăng 55,49% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 22,99% trong tổng số nguồn vốn. Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh, trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 11.560 triệu đồng, chiếm 37,06%; nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 18.325 triệu đồng, chiếm 58,75% và nguồn vốn khác đạt 1.302 triệu đồng chiếm 4,19% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện.

- Ước tính Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 7 tháng năm 2019 là 789.393 triệu đồng, tăng 6,53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, Chia ra:

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 583.318 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 73,89% trong tổng số nguồn vốn, tăng 0,39% so với cùng kỳ. Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới,... Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 398.197 triệu đồng chiếm 68,26%; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 84.015 triệu đồng, chiếm 14,4%; nguồn vốn ODA là 64.411 triệu đồng chiếm 11,04%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết là 33.211 triệu đồng, chiếm 5,69%; nguồn vốn khác đạt 3.484 triệu đồng, chiếm 0,61% trong tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 205.299 triệu đồng, tăng 28,41% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 26,00% trong tổng số nguồn vốn. Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh, trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 77.590 triệu đồng, chiếm 37,79%; nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 118.174 triệu đồng, chiếm 57,56% và nguồn vốn khác đạt 9.535 triệu đồng chiếm 4,65% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện.

Nguồn vốn thuộc ngân sách cấp xã là 776 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,11% trong tổng số nguồn vốn, trong đó vốn cân đối ngân sách xã đạt 230 triệu đồng, chiếm 29,63%; nguồn vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 546 triệu đồng, chiếm 70,37%.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 7 năm 2019 đạt 1.692.048 triệu đồng, tăng 4,44% so với tháng trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 1.405.927 triệu đồng, chiếm 83,09% trong tổng mức và tăng 4,73%; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 187.322 triệu đồng, chiếm 11,07% trong tổng mức và tăng 3,01%; Ngành dịch vụ đạt 98.799 triệu đồng, chiếm 5,84% trong tổng mức và tăng 3,12% so với tháng trước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2019 ước tính đạt 10.656.327 triệu đồng, tăng 12,42% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 8.837.139 triệu đồng, chiếm 82,93% trong tổng mức và tăng 13,27%; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 1.182.383 triệu đồng, chiếm 11,10% trong tổng mức và tăng 6,92%; Ngành dịch vụ đạt 636.805 triệu đồng, chiếm 5,98% trong tổng mức và tăng 11,48% so với cùng kỳ năm trước.

 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: các doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm kích thích lượng tiêu dùng cũng như sức mua của người dân; mặt khác các tháng đầu năm 2019 các ngành sản xuất khác phát triển tương đối ổn định, thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh tăng và chi tiêu cho đời sống theo đó cũng tăng lên. Bên cạnh đó, các ngành kinh tế khác phát triển ổn định đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của một số ngành như dịch vụ lưu trú, kinh doanh bất động sản, dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ... đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng.

b) Vận tải

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính tháng 7 năm 2019

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 7 năm 2019 đạt 149.663,6 triệu đồng, tăng 0,62% so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 56.860,6 triệu đồng, tăng 0,93%; Vận chuyển ước đạt 1.077,34 nghìn lượt khách, tăng 1,37%; Luân chuyển ước đạt 137.404,12 nghìn lượt khách.km, tăng 1,98%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 92.183,0 triệu đồng, tăng 0,43%; Vận chuyển ước đạt 1.036,07 nghìn tấn, tăng 0,64%; Luân chuyển ước đạt 52.325,76 nghìn tấn.km, tăng 1,07%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải, doanh thu ước đạt 620,0 triệu đồng, tăng 1,81%.

Hoạt động vận chuyển hành khách trong tháng ổn định, doanh thu tăng nhẹ so với tháng trước là do nhu cầu đi lại trong dịp hè của người dân tăng. Doanh thu và khối lượng vận chuyển hàng hoá trong tháng tăng so với tháng trước là do hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ ngành xây dựng tăng.

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính 7 tháng năm 2019

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 7 tháng năm 2019 đạt 1.028.504,7 triệu đồng, tăng 11,51% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 388.754,5 triệu đồng, tăng 9,75%; Vận chuyển ước đạt 7.207,91 nghìn lượt khách, tăng 7,79%; Luân chuyển ước đạt 911.231,56 nghìn lượt khách.km, tăng 7,76%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 635.548,7 triệu đồng, tăng 12,61%; Vận chuyển ước đạt 7.083,88 nghìn tấn, tăng 9,46%; Luân chuyển ước đạt 356.636,85 nghìn tấn.km, tăng 11,14%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải, doanh thu ước đạt 4.201,5 triệu đồng, tăng 12,78%.

c) Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2019 giảm 0,18% so với tháng trước; tăng 0,99% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,5% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 7 tháng năm 2019 tăng 1,41% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 05 nhóm tăng: nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,3%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; nhóm giáo dục tăng 0,16%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,91%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,69%. Có 06 nhóm giảm là nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,45%; nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,43%; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,26%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,15%; nhóm Giao thông giảm 0,26%; nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,47%.

Giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước với xu hướng tăng so với tháng trước, giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 7/2019 được bán với giá bình quân khoảng 3.580.000 đồng/chỉ, tăng 2,34% so với tháng trước; tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch ở mức 23.111 đồng/USD giảm 0,54%.

5. Một số tình hình xã hội

a) Y tế tháng 6/2019

- Tình hình dịch bệnh

Sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 162 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 99, Đăk Hà 12, Đăk Tô 13, Ngọc Hồi 03, Đăk Glei 21, Sa Thầy 12, Kon Rẫy 01, Kon Plông 01), tăng 117 ca so với tháng trước và tăng 143 ca so với tháng 6/2018; trong đó có 67 ổ dịch mới (thành phố Kon Tum 38, Đăk Hà 07, Đăk Tô 04, Ngọc Hồi 03, Đăk Glei 05, Sa Thầy 08, Kon Rẫy 01, Sa Thầy 01). Lũy tích đến 30/6/2019, ghi nhận 290 ca mắc, không có tử vong và tăng 235 ca so với cùng kỳ năm trước.

Tay - chân - miệng: Trong tháng, ghi nhận 05 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 01, Đăk Hà 01, Đăk Glei 03), bằng với tháng trước và giảm 12 ca so với tháng 6/2018. Lũy tích đến 30/6/2019, ghi nhận 81 ca mắc, không có tử vong và tăng 40 ca so với cùng kỳ năm trước.

Thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 16 ca mắc mới (Đăk Hà 03, Đăk Tô 02, Đăk Glei 04, Tu Mơ Rông 06, Kon Rẫy 01), giảm 36 ca so với tháng trước và giảm 17 ca so với tháng 6/2018. Lũy tích đến 30/6/2019, ghi nhận 346 ca mắc, không có tử vong và tăng 31 ca so với cùng kỳ năm trước.

Sởi: Trong tháng, ghi nhận 07 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 01, Đăk Hà 02, Kon Plông 04), bằng với tháng trước và tăng 07 ca so với tháng 6/2018. Lũy tích đến 30/6/2019, ghi nhận 38 ca mắc, không có tử vong và tăng 38 ca so với cùng kỳ năm trước.

Quai bị: Trong tháng, ghi nhận 21 ca mắc mới (Đăk Hà 03, Đăk Tô 06, Đăk Glei 06, Tu Mơ Rông 01, Kon Rẫy 03, Sa Thầy 02), giảm 07 ca so với tháng trước và giảm 14 ca so với tháng 6/2018. Lũy tích đến 30/6/2019, ghi nhận 251 ca mắc, không có tử vong và tăng 37 ca so với cùng kỳ năm trước.

Sốt rét: Trong tháng, ghi nhận 07 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 01, Đăk Glei 02, Ngọc Hồi 01, Đăk Tô 01, Kon Rẫy 01, Tu Mơ Rông 01), giảm 01 ca so với tháng trước và giảm 05 ca so với tháng 6/2018. Lũy tích đến 30/6/2019, ghi nhận 50 ca mắc, không có sốt rét ác tính, không có tử vong và giảm 34 ca so với cùng kỳ năm trước.

Lao: Tổng số bệnh nhân lao đăng ký điều trị là 39 bệnh nhân (Đăk Tô 02, Ngọc Hồi 08, Đăk Hà 05, Đăk Glei 02, Ia H’Drai 01, Kon Plông 04, Sa Thầy 07, Tu Mơ Rông 01, thành phố Kon Tum 09), trong đó: Lao phổi AFB(+): 17 bệnh nhân.

Viêm gan vi rút A: Trong tháng, ghi nhận 05 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 03, Đăk Hà 01, Sa Thầy 01), tăng 01 ca so với tháng trước và giảm 03 ca với tháng 6/2018. Lũy tích đến hết 30/6/2019, ghi nhận 11 ca mắc, không có tử vong và giảm 12 ca so với cùng kỳ năm trước.

Không ghi nhận mắc mới các bệnh: phong, bạch hầu, ho gà, bệnh do vi rút Zika, Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona, cúm A (H1N1, H5N1, H7N9...).

- Phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng, ghi nhận 01 trường hợp nhiễm HIV mới (xét nghiệm từ nơi khác chuyển đến) và 01 tử vong. Lũy tích nhiễm HIV/AIDS tính đến ngày 30/6/2019 là 489 người, trong đó số người tử vong do AIDS 183, số người nhiễm HIV/AIDS còn sống 306 người (đang quản lý được 146 người). Số bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV 93 người (04 trẻ em), trong đó qua BHYT 87 người; điều trị dự phòng lao bằng Isoniazid (INH) 15 người.

- An toàn vệ sinh thực phẩm: Triển khai giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, ghi nhận 13 ca ngộ độc thực phẩm do ăn uống không bảo đảm vệ sinh.

b) Tình hình giáo dục

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại tỉnh diễn ra trong 3 ngày (từ 25-27/6). Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, kỳ thi năm nay đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong suốt 3 ngày thi, tại 12 điểm thi trong toàn tỉnh không xảy ra sự cố, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi; tất cả công việc được thực hiện đúng quy chế, an toàn, nghiêm túc. Trong ngày thi thứ 2 (ngày 26/6), Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 2 đoàn đi thực tế kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Đoàn thứ nhất kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (thành phố Kon Tum) và điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Ngọc Hồi); đoàn thứ hai kiểm tra tại các điểm thi Trường THPT Trường Chinh, điểm thi Trường THPT Ngô Mây (thành phố Kon Tum) và điểm thi THPT Quang Trung (huyện Sa Thầy).

Sau 3 ngày thi, môn Ngữ văn vắng 15 thí sinh, môn Toán vắng 18 thí sinh, môn Vật lý vắng 03 thí sinh, môn Hóa học vắng 03 thí sinh, môn Ngoại ngữ vắng 08 thí sinh, môn Lịch sử vắng 15 thí sinh; môn Địa lí vắng 14 thí sinh; môn Giáo dục công dân vắng 07 thí sinh; chỉ có duy nhất môn Sinh học là không có thí sinh vắng thi.

Kết quả tốt nghiệp THPT năm 2019: toàn tỉnh có 3.806 thí sinh đỗ tốt nghiệp (trong tổng số 4.161 thí sinh dự thi), đạt tỷ lệ 91,47%, giảm 4,40% so với năm 2018.

c) Hoạt động văn hóa, thể thao

Chiều 19/6, tại sân vận động Kon Tum, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc giải Bóng đá U21 Quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 23. Có 18 đội bóng tham gia Giải vô địch bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 23-2019, chia thành 3 bảng. Bảng B có 6 đội thi đấu tại sân vận động Kon Tum gồm: Đăk Lăk, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Định, Sanvinet Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng và Phù Đổng Bến Tre.

Sáng 26/6, tại Nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai mạc Hội thao gia đình tỉnh Kon Tum năm 2019. Hội thao diễn ra trong 2 ngày (26-27/6) với sự tham gia của 62 vận động viên thuộc 6 đội, đến từ các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Plông và thành phố Kon Tum. Các vận động viên thi đấu ở 2 bộ môn thể thao: Bóng bàn và cầu lông, cùng 3 trò chơi dân gian: Đập niêu; đưa bóng nhanh về rổ; nhảy bao bố.

Sáng 10/7, tại Nhà thi đấu Lê Hồng Phong (thành phố Kon Tum), Công đoàn Viên chức tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum phối hợp tổ chức giải Bóng chuyền nữ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động năm 2019. Tham dự giải có 11 đội với 110 vận động viên nữ đến từ các công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn trực thuộc hai đơn vị trên.

d) An ninh trật tự - An toàn giao thông (ANTT-ATGT)

- Tình hình ANTT – ATGT tháng 6/2019

Vi phm pháp lut v trt t xã hi (TTXH): Phát hiện 41 vụ (tăng 8 vụ so với tháng trước), trong đó: Cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản 01 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 06 vụ, trộm cắp tài sản 13 vụ, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 02 vụ, cố ý gây thương tích 11 vụ, giết người 01 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 01 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ, cướp tài sản 02 vụ, đánh bạc 01 vụ. Thiệt hại: chết 01 người, bị thương 12 người, mất 1.031 triệu đồng tiền mặt.

Ti phm v ma túy: phát hiện 06 vụ, trong đó: tàng trữ trái phép chất ma túy 03 vụ, mua bán trái phép chất ma túy 02 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy 01 vụ. Thu giữ 1,4924g hêrôin, 702,8248gr ma túy đá.

Ti phm kinh tế: Phát hiện 07 vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Tai nn giao thông: xảy ra 02 vụ (giảm 02 vụ so với tháng trước). Hậu quả: chết 01 người bị thương 01 người, hư hỏng 01 xe ô tô, 03 mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 2.293 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 614 phương tiện, 1.283 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 2.496 trường hợp.

- Tình hình ANTT – ATGT 6 tháng năm 2019

Vi phm pháp lut v trt t xã hi (TTXH): Phát hiện 290 vụ, trong đó: Giết người 04 vụ, đe dọa giết người 01 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi 06 vụ, trộm cắp tài sản 72 vụ, cố ý gây thương tích 62 vụ, vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ 37 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 24 vụ, cướp giật tài sản 01 vụ, đánh bạc 11 vụ, cướp tài sản 04 vụ, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ 02 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 10 vụ, tàng trữ súng tự chế 01 vụ, gây rối trật tự công cộng 02 vụ, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 02 vụ, hủy hoại tài sản 09 vụ, chống người thi hành công vụ 03 vụ, sử dụng trái phép vật liệu nổ 01 vụ, vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản 01 vụ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 07 vụ, vu khống 05 vụ, vận chuyển trái phép chất độc 01 vụ, vô ý làm chết người 01 vụ, hiếp dâm 01 vụ, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 07 vụ, tàng trữ vũ khí thô sơ 02 vụ, vi phạm chế độ một vợ một chồng 01 vụ, trốn khỏi nơi giam giữ 01 vụ, làm nhục người khác 01 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 02 vụ, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ, chứa mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi 01 vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ, cưỡng đoạt tài sản 02 vụ, Cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản 01 vụ. Thiệt hại: chết 24 người, bị thương 86 người, mất 19 mô tô, 03 ĐTDĐ, 01 laptop, 4.125.616.000 đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá 346,5 triệu đồng.

 Ti phm v ma túy: phát hiện 31 vụ, trong đó: tàng trữ trái phép chất ma túy 27 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy 02 vụ, mua bán trái phép chất ma túy 02 vụ. Thu giữ 25 gói bột màu trắng (nghi Hêroin), 2.030,60526gr Methamphetamine, 0,5005gr Ketamine, 0,9853gr MDMA, 797,4318gr ma túy đá, 02 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá, 53,8574 gr hêrôin, 5,6703 gr ma túy tổng hợp.

Ti phm kinh tế: Phát hiện 62 vụ, trong đó: Vận chuyển hàng cấm 16 vụ, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 18 vụ, cho vay nặng lãi trong giao dịch nhân sự 03 vụ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức 02 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 05 vụ, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm 01 vụ, cất dấu lâm sản trái phép 03 vụ, tàng trữ vận chuyển hàng cấm 04 vụ, buôn bán, tàng trữ hàng cấm 01 vụ, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm 01 vụ, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên 03 vụ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm 02 vụ, sử dụng pháo trái phép 03 vụ.

Tai nn giao thông: xảy ra 27 vụ. Hậu quả: chết 27 người, bị thương 14 người, hư hỏng 15 xe ô tô, 34 mô tô, 02 phương tiện khác.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 11.931 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 3.057 phương tiện, 6.945 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 9.504 trường hợp.

e) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng 6/2019, xảy ra 02 vụ cháy, trong đó: cháy nhà dân 01 vụ, cháy nhà rông 01 vụ, thiệt hại ước tính khoảng 1.065 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay xảy ra 11 vụ cháy, ước thiệt hại khoảng 1.693 triệu đồng./.

Xem và tải về:   Tải về

Cục Thống kê 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC