• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 09:55
Hỏi đáp về Luật Thống kê
Câu hỏi 13. Việc hội nhập quốc tế được thể hiện như thế nào trong Luật thống kê?
Trả lời Trả lời:
1. Luật thống kê Việt Nam đã tham khảo, tiếp thu có chọn lọc một số nội dung Luật thống kê của nhiều nước, trong đó có một số nội dung sau đây: <br />- Vận dụng 10 nguyên tắc trong hoạt động thống kê của Uỷ ban thống kê Liên hợp quốc, trong đó rõ nhất là các nguyên tắc:<br />+ Công khai về phương pháp thống kê, công bố thông tin thống kê (khoản 5 Điều 4 Luật thống kê).<br />+ Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê nhà nước đã được công bố công khai (khoản 6 Điều 4 Luật thống kê).<br />+ Những thông tin thống kê về từng tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích tổng hợp thống kê (khoản 7 Điều 4 Luật thống kê).<br />- Vấn đề công bố thông tin thống kê (Điều 24 Luật thống kê).<br />2. Luật thống kê đã thể hiện việc hội nhập quốc tế trong nhiều nội dung, trong đó có một số nội dung sau đây:<br />- Lời nói đầu đã nêu rõ mục đích ban hành Luật thống kê trong đó có mục đích là để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác (bao gồm trong nước và nước ngoài).<br />- Bảo đảm so sánh quốc tế là một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê (khoản 3 Điều 4 Luật thống kê).<br />- ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê (Điều 5 Luật thống kê).<br />- Một trong các yêu cầu của việc xây dựng bảng phân loại thống kê, xây dựng chế độ báo cáo thống kê là bảo đảm so sánh quốc tế.<br />- Thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước tiến hành phải được công bố công khai, đúng thời hạn, trừ những thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân (trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho công bố) và những thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước (Điều 24, Điều 27 Luật thống kê).<br />- Quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê (Điều 23 Luật thống kê và Điều 18 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004).<br />
THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC