• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 01/03/2024 05:20
Thông tin hoạt động ngành
Ngành Thống kê - Những con số ấn tượng năm 2022
Cập nhật: Thứ Sáu, 13/01/2023 17:45

 

 

Kết thúc năm 2022 đầy khó khăn xong được sự quan tâm, lãnh dạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng và lãnh đạo bộ, sự ủng hộ, phối  hợp của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó của toàn bộ công chức, viên chức , người lao động,ngành Thống kê đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhân dịp Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành Thống kê năm 2023, toàn ngành cũng điểm lại một số kết quả, hoạt động nổi bật qua các con số ấn tượng.

 

 

Theo Trang Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC