• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 19/04/2024 02:13
Thông tin hoạt động ngành
Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cuộc điều tra Năng suất, sản lượng cây lâu năm - năm 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Cập nhật: Thứ Hai, 26/12/2022 21:42

 

Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-TCTK ngày 18/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm.

 

Cuộc điều tra Năng suất, sản lượng cây lâu năm được sử dụng 4 loại phiếu, bao gồm:

 

- Phiếu số 1/NSSL-LNTĐ-HO: Phiếu thu thập thông tin cây lâu năm trọng điểm của hộ;

 

- Phiếu số 2/NSSL-LNK-HO: Phiếu thu thập thông tin cây lâu năm khác của hộ;

 

- Phiếu số 3/NSSL-LN-DN: Phiếu thu thập thông tin cây lâu năm của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp;

 

- Phiếu số 4/CP-LNTĐ-HO: Phiếu thu thập thông tin chi phí trồng mới và kiến thiết cơ bản cây lâu năm trọng điểm.

 

Hộ ông Trần Minh Đức tại thôn Cao Sơn- xã Sa Loong đang thu hoạch cà phê năm 2022

 

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thu thập thông tin cuộc điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, Ngày 05/12/2022, Chi cục Thống kê khu vực Đắk Glei – Ngọc Hồi tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin và ghi thông tin vào phiếu điều tra của điều tra viên Nguyễn Ngọc Sơn, tiến hành phỏng vấn thu thập thông tin tại hộ ông Trần Minh Đức và ông Nguyễn Trung Hiếu được chọn mẫu điều tra.  

 

Số hộ được chọn mẫu là 181 hộ để điều tra thu thập thông tin 02 loại phiếu và 05 Doanh nghiệp điều tra toàn bộ.

 

- Phiếu số 1/NSSL-LNTĐ-HO:  120 phiếu;

 

- Phiếu số 2/NSSL-LNK-HO:  61 phiếu;

 

- Phiếu số 3/NSSL-LN-DN:  05 phiếu.

 

Qua công tác kiểm tra, giám sát Điều tra viên đã đến 100%  số hộ  để phỏng vấn, thu thập, ghi đầy đủ thông tin vào các loại phiếu điều tra. Đồng thời, kết hợp với quan sát thực tế, điều tra viên thu thập được nguồn số liệu chính xác, phản ánh sát đúng với tình hình thực tế năng suất, sản lượng cây lâu năm trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

 

Công chức Chi cục Thống kê khu vực Đắk Glei - Ngọc Hồi giám sát điều tra viên Nguyễn Ngọc Sơn phỏng vấn tại hộ ông Nguyễn Trung Hiếu

 

Cuộc điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm trên địa bàn huyện Ngọc Hồi được triển khai, thực hiện đúng theo Phương án điều tra, đã thu thập thông tin kết quả sản xuất, làm cơ sở đánh giá kết quả hoạt động trồng trọt từng loại cây lâu năm trên địa bàn huyện. Qua đó, giúp lãnh đạo, công chức Chi cục đánh giá một cách khách quan suy rộng kết quả về năng suất, sản lượng cây lâu năm trên địa bàn huyện Ngọc Hồi./.

Nguyễn Thị Tình - Thống kê viên, Chi cục Thống kê khu vực Đắk Glei - Ngọc Hồi 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC