• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 23/06/2024 22:19
Thông tin hoạt động ngành
Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai hướng dẫn phương pháp tính và trao đổi cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ya Ly về tiêu chí thu nhập bình quân trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới
Cập nhật: Thứ Sáu, 16/09/2022 17:45

 

Thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 416/QĐ-UBND, ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Ban hành quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tiêu chí số 10 (Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn) ngoài thay đổi về lượng (mức)[1] còn thay đổi về quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí thu nhập. Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập theo qui định Quyết định 1245 cho giai đoạn 2021 - 2025 phản ảnh sát thực hơn và có nhiều nội dung mới nên quá trình thực hiện, hầu hết công chức các xã đã lúng túng trong quá trình triển khai. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số xã thuộc huyện Sa Thầy, trong đó có xã Ya Ly đã đề nghị Chi cục Thống kê hỗ trợ và hướng dẫn bộ phận chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện đúng yêu cầu.

 

Ngày 09/9/2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ya Ly, Lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai đã làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã. Đại diện Chi cục Thống kê có ông Lê Văn Lâm, Chi cục trưởng và Trần Quốc Việt, Công chức của Chi cục. Đại diện UBND xã có ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND và ông A Hảo là công chức phụ trách công tác Văn phòng - Thống kê cùng tham dự buổi làm việc. Qua công tác hướng dẫn cũng như trao đổi kinh nghiệm, công chức xã Ya Ly thuộc huyện Sa Thầy đã tham mưu tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định.

 

Một số hình ảnh ghi lại được buổi hướng dẫn tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ya Ly, huyện Sa Thầy

 

Ông Trần Quốc Việt (bên trái), Công chức Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai hướng dẫn Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí Thu nhập bình quân/người giai đoạn 2021 - 2025

 

Ông Lê Văn Lâm và ông Trần Quốc Việt trao đổi cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ya Ly về Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán thu nhập bình quân/người giai đoạn 2021 - 2025

 

Ông Nguyễn Văn Minh (người thứ nhất bên phải), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ya Ly và Ông Lê Văn Lâm Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai trao đổi về Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí thu nhập bình quân giai đoạn 2021 - 2025.

 


[1] Năm 2021: ≥ 36 tr.đồng/người; Năm 2022: ≥ 39 tr.đồng/người; Năm 2023: ≥42 tr.đồng/người;- Năm 2024: ≥ 45 tr.đồng/người; - Năm 2025: ≥ 48 tr.đồng/người.

Lê Văn Lâm - Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầ - Ia H’Drai 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC