• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 09:48
Hỏi đáp về Luật Thống kê
Câu hỏi 14. Đối tượng áp dụng Luật thống kê gồm những tổ chức và cá nhân nào?
Trả lời Trả lời:
Đối tượng áp dụng được quy định trong Luật thống kê bao gồm:<br />1. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê. <br />2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê.<br />3. Tổ chức thống kê, người làm công tác thống kê.<br />
THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC