• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:05
Hỏi đáp về Luật Thống kê
Câu hỏi 12. Những điều mới về nội dung của Luật thống kê so với Pháp lệnh kế toán và thống kê?
Trả lời Trả lời:
Về nội dung, điểm nổi bật của Luật thống kê là kết cấu các chương, điều đã thể hiện tính hệ thống, đồng bộ của toàn bộ hệ thống thông tin thống kê nhà nước ở Việt Nam. Luật thống kê đã bổ sung thêm nhiều điểm mới phù hợp với cơ chế và tình hình thực tế. Đó là: <br />- Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê; <br />- ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê; <br />- Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; <br />- Bảng phân loại thống kê; <br />- Chương trình điều tra thống kê quốc gia; <br />- Kinh phí điều tra thống kê; <br />- Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp; <br />- Quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê; <br />- Thẩm quyền công bố thông tin thống kê; <br />- Bảo mật thông tin thống kê; <br />- Hệ thống tổ chức thống kê; <br />- Người làm công tác thống kê;...<br />
THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC