• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 30/11/2023 18:16
Hỏi đáp về Luật Thống kê
Câu hỏi 11. Đối tượng áp dụng của Luật thống kê có gì mới so với đối tượng áp dụng của Pháp lệnh kế toán và thống kê?
Trả lời Trả lời:
Pháp lệnh kế toán và thống kê nêu chung đối tượng điều chỉnh ở cả hai lĩnh vực: kế toán và thống kê. Trong đó, phần thống kê chỉ quy định về đối tượng cung cấp thông tin. Luật thống kê đã bao quát hơn, không những mở rộng đối tượng cung cấp thông tin thống kê (như : đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không thụ hưởng ngân sách nhà nước..), mà còn quy định đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê, tổ chức thống kê và người làm công tác thống kê. Các đối tượng này đều có liên quan đến chất lượng, hiệu quả hoạt động thống kê và thông tin thống kê.
THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC