• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:20
Hỏi đáp về Luật Thống kê
Câu hỏi 10. Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê so với phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh kế toán và thống kê có gì khác?
Trả lời Trả lời:
Pháp lệnh kế toán và thống kê điều chỉnh chung cả hai lĩnh vực kế toán và thống kê. Luật thống kê chỉ điều chỉnh về công tác thống kê; Luật đã quy định rõ hơn về: Hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, trong đó tập trung điều chỉnh hoạt động thống kê nhà nước, đồng thời giao cho Chính phủ quy định về điều tra thống kê của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.
THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC