• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:27
Hỏi đáp về Luật Thống kê
Câu hỏi 9. Trường hợp Luật thống kê và các Luật khác (hiện hành) cùng quy định một vấn đề liên quan đến công tác thống kê, nhưng có sự khác nhau thì áp dụng Luật nào?
Trả lời Trả lời:
Luật thống kê bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong hoạt động thống kê do tổ chức thống kê nhà nước tiến hành. Đây là luật chuyên ngành về thống kê, do vậy khi một Luật chuyên ngành khác quy định một vấn đề nào đó có liên quan đến thống kê thì tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng phải tuân thủ theo Luật thống kê.
THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC