• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:41
Hỏi đáp về Luật Thống kê
Câu hỏi 8. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thống kê thì áp dụng như thế nào?
Trả lời Trả lời:
Theo quy định chung, trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết có quy định khác với luật trong nước của Việt Nam sẽ áp dụng quy định trong điều ước quốc tế đó. Do vậy, khi điều ước quốc tế về thống kê mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thống kê thì sẽ áp dụng theo điều ước quốc tế đó.
THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC