• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 01/03/2024 03:53
Thông tin hoạt động ngành
Hội thảo hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng Cục Thống Kê
Cập nhật: Thứ Ba, 30/08/2022 17:41

 

Sáng ngày 29/8/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.
 
Tham dự Hội thảo trực tiếp có Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; hai trường Cao đẳng Thống kê và Cao đẳng Thống kê II tham dự trực tuyến.

 
Hội thảo hoàn thiện kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng Cục Thống Kê
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo
 
Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, ngày 01/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014 về việc phê duyệt Chiến lược lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau đó, hơn 7 tháng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngay sau khi Bộ trưởng ban hành Quyết định, TCTK đã hướng dẫn xây dựng khung ở các cấp, thực hiện Kế hoạch và đưa ra mục tiêu sản phẩm cụ thể.
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng cho rằng, Khung Chiến lược Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam có phạm vi bao trùm rất lớn, chủ trì các nội dung để kết nối các chiến lược, kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương. Vì vậy, vai trò của Kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam không chỉ là của một Bộ ngành mà còn bao trùm vừa dẫn dắt, vừa tổng hợp, đặc biệt là với vai trò chỉ tiêu quốc gia trong đầu mối tổng hợp, triển khai thực hiện…
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Hội thảo tập trung vào các nội dung vẫn còn có ý kiến trái chiều để các các đại biểu tham dự cùng thảo luận, thống nhất nhằm tổng hợp, đánh giá và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược của Kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.
 
Tại Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày quá trình xây dựng và các nội dung chính của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các nội dung chính được trình bày gồm: Quá trình xây dựng Kế hoạch, nội dung chính và một số vấn đề cần xin ý kiến.
 
Kế hoạch CLTK21-30 gồm các nội dung chính sau: Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức của hệ thống thống kê nhà nước; Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê; Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược; Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược.
 
Hội thảo tập trung thảo luận vào các vấn đề cần xin ý kiến: Thống nhất cấp của nội dung công việc chi tiết đối với Kế hoạch của TCTK; chi tiết thời gian thực hiện và hoàn thiện các công việc đối với một số công việc; xử lý đối với công việc đã đưa vào Kế hoạch quốc gia nhưng đến nay không phù hợp hoặc chưa thống nhất việc thực hiện; thời gian thực hiện…

 
Hội thảo hoàn thiện kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng Cục Thống Kê 1
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao Dự thảo Kế hoạch Chiến lược phát triển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các ý kiến của các đại biểu tham dự. Tổng cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát lại để việc ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đạt hiệu quả cao./.
 

Nguồn: consosukien.vn 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC