• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 01/12/2021 20:12
Thông tin hoạt động ngành
Cục Thống kê tỉnh Kon Tum làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Cập nhật: Thứ Ba, 19/10/2021 08:47

 

Sáng ngày 18/10/2021 tại trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh Kon Tum để báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

 

Tại buổi làm việc, về phía Đoàn đại biểu Quốc hội có ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật  của Quốc hội, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Phạm Đình Thanh - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum; Lãnh đạo và chuyên viên văn phòng.

 

Cục Thống kê có ông Hoàng Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Thống kê; Lãnh đạo Cục và lãnh đạo Phòng Tổ chức- Hành chính, phòng Thống kê Tổng hợp.

 

Đại diện Cục Thống kê ông Hoàng Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Thống kê Kon Tum đã  báo cáo một số nội dung cơ bản về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, gồm: Một số nội dung cơ bản về Luật Thống kê số 89/2015/QH13; Sự cần thiết xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Giới thiệu nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Tuyên truyền trên địa bàn tỉnh/thành phố.

 

Phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê gồm: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17 về: (1) Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP); (2) Rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 48 về công bố thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia; Thay thế Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 bằng Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật này.

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

 

Sau khi trình bày các nội dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của ngành Thống kê và cùng Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, các đại biểu tham dự trao đổi các vấn đề liên quan về nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Phạm Văn Cầu – Phòng Thống kê Tổng hợp 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC