• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 29/05/2020 06:26
Thông tin hoạt động ngành
Chi cục Thống kê tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kon Plông
Cập nhật: Thứ Tư, 01/04/2020 14:15

 

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, Chi cục Thống kê huyện Kon Plông được phân công phụ trách, kết nghĩa Thôn Điek tà Cot, xã Ngok Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và phụ trách tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn huyện (tiêu chí số 10 - thu nhập).

 

Trong thời gian qua, Chi cục Thống kê Kon Plông đã tổ chức quán triệt đến công chức, người lao động trong đơn vị, phối hợp ban ngành thôn, xã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tham gia cùng địa phương thực hiện các phong trào, tăng gia sản xuất, làm mới và sửa chữa đường giao thông, thủy lợi phục vụ tưới tiêu, chuồng trại có mái che, vệ sinh thôn làng và xây dựng nếp sống văn minh thôn làng…

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hàng năm Chi cục đều tổng hợp số liệu báo cáo Ban Chỉ đạo các chương trình quốc gia của huyện về tiêu chí thu nhập bình quân của từng xã, để huyện có giải pháp chỉ đạo trọng tâm. Phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ đạo các xã về các phương pháp thu thập số liệu, tổng hợp và tính toán về tiêu chí thu nhập bình quân đầu người/năm theo hướng dẫn tại văn bản số 563/TCTK-XHMT ngày 07/8/2014 về việc hướng dẫn tạm thời tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã. Kết quả cuối năm 2019, xã Pờ Ê có mức thu nhập 35,05 triệu đồng/năm, là xã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới. Phấn đấu cuối năm 2020 xã Măng Cành đạt 19/19 tiêu chí.

 

Một số hình ảnh tham gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thôn kết nghĩa:

 

Chi cục hỗ trợ Bóng chuyền và lưới cho Chi đoàn Thanh niên thôn Điek tà Cót

 

Chi cục tặng quà cho các hộ dân thôn Điek tà Cót trong dịp tết Nguyên đán

 

Đơn vị phối hợp ban ngành thôn, xã tổ chức hoạt động tuyên truyền

 

Nhân dân xã Ngok Tem làm đường giao thông nông thôn

 

Ngày hội bánh chưng xanh tại thôn Điek Tà Cót

 

Đỗ Minh Thư - Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Kon Plông 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC