• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 12/12/2019 18:03
Thông tin hoạt động ngành
Huyện Kon Rẫy thực hiện công tác Giám sát điều tra Năng suất, Sản lượng cây Lúa vụ Đông xuân năm 2018-2019
Cập nhật: Thứ Tư, 03/07/2019 18:25

 

Căn cứ Quyết định 570/QĐ-TCTK ngày 25/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành các Phương án điều tra Nông nghiệp và Thủy sản;

 

Căn cứ Quyết định 123/QĐ-CTK ngày 04/10/2018 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc giao Kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua năm 2019 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum;

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-CTK ngày 28/5/2019 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc triển khai, thực hiện điều tra năng suất, sản lượng cây Lúa năm 2019.

 

Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy đã xây dựng Kế hoạch số 146/KH-CCTK, ngày 03/6/2019 về Giám sát điều tra năng suất, sản lượng cây Lúa năm 2019.

 

Trong thời gian điều tra viên triển khai công tác thu thập thông tin cuộc điều tra, Chi cục đã phân công công chức thực hiện Giám sát điều tra Năng suất, Sản lượng cây Lúa tại địa bàn thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy do Điều tra viên Lương Thị Phượng thực hiện tại địa bàn, với số lượng 09/27 hộ mẫu được chọn điều tra. Kết quả Giám sát cho thấy điều tra viên đã đến hộ đầy đủ 100% số mẫu được chọn điều tra để thu thập số liệu ghi phiếu điều tra; công tác điều tra được thực hiện đúng quy trình, đúng Phương án và đảm bảo thời gian quy định; các đồng chí trong ban cán sự thôn và bà con nông dân đã có sự phối hợp tốt với điều tra viên trong thời gian thực hiện điều tra tại địa bàn.

 

Công tác giám sát, thu thập thông tin tại hộ bà Ngô Thị Đào thôn 3 xã Tân Lập

 

Qua công tác Giám sát đã uốn nắn kịp thời những sai sót chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ của Điều tra viên, giải đáp những thắc mắc đối với các hộ dân để giúp nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra, từ đó có được nguồn số liệu đảm bảo tính trung thực khách quan, phục vụ tốt hơn cho các cấp, các ngành trong việc sử dụng thông tin Thống kê.

Mai Văn Trí - Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC