• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 02/06/2020 13:53
Lãnh đạo cục

Phó cục trưởng  ĐỖ VĂN HIỆP

 
Điện thoại cơ quan: (0260) 3 915 602
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học (Toán - Tin học)
Lĩnh vực phụ trách :

Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng: Phòng Thống kê Nông nghiệp; Phòng Thống kê Công - Thương Phòng Thanh tra Thống kê.