• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 09:04
Lãnh đạo cục

Phó Cục trưởng  ĐỖ VĂN HIỆP

 
Điện thoại cơ quan: (0260) 3 861 501
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học (Toán - Tin học)
Lĩnh vực phụ trách :

Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng: Phòng Thu thập Thông tin thống kê, lĩnh vực Thanh tra chuyên ngành thống kê; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phương pháp chế độ; tuyên truyền, phố biến thông tin thống kê và quản lý chất lượng thống kê.