• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 24/07/2019 07:08
Lãnh đạo cục

Phó cục trưởng  PHAN QUỐC HÙNG

 
Sinh ngày: 17/12/1972
Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định
Dân tộc: Kinh
Ngày bổ nhiệm: 10/10/2008
Điện thoại cơ quan: (060) 3 913 744
Điện thoại nhà riêng: (060) 3 867 926
Điện thoại di động: 0983 122 840
E-mail: pqhungktu@gso.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Lĩnh vực phụ trách :

Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng: Phòng Thống kê Công - Thương; Phòng Thống kê Tổng hợp.