• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 09:25
Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

Chi cục Thống kê Khu vực Sa Thầy - Ia H'Drai

Điện thoại: 02603 821 184 - 02603 506 469 - E-mail: kvsathayktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 8 người

 
Chi cục trưởng: Lê Văn Lâm
Phó Chi cục trưởng: Võ Thị Thanh Vân
Thống kê viên: Lê Văn Hùng
Thống kê viên trung cấp: Trần Quốc Việt
Thống kê viên: Phạm Ngọc Huy
Thống kê viên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Nhân viên: Nguyễn Xuân Mạnh
Nhân viên: Trần Quang Chung