• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:51
Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

Chi cục Thống kê Khu vực Kon Plông - Kon Rẫy

Điện thoại: 02603 848 033 - E-mail: kvkonplongktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 8 người

 
Chi cục trưởng: Mai Văn Trí
Phó Chi cục trưởng: Hoàng Tuấn Anh
Thống kê viên: An Tấn Phát
Thống kê viên: Hồ Thị Thanh Thủy
Thống kê viên: Lê Văn Nghĩa
Thống kê viên: Đặng Thị Thanh Nga
Thống kê viên trung cấp: Đinh Văn Tiếu
Bảo vệ: Nguyễn Trọng Nhân