• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:29
Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

Chi cục Thống kê huyện Đắk Hà

Điện thoại: 02603 822 151 - E-mail: dakhaktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 6 người

 
Chi cục trưởng: Trần Hữu Sơn
Phó Chi cục trưởng: Trần Văn Bình
Thống kê viên: Lê Thị Hạnh
Thống kê viên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Thống kê viên: Bùi Thị Hà Thu
Nhân viên: Đỗ Thành Hoa