• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:05
Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

Chi cục Thống kê Khu vực Đắk Tô - Tu Mơ Rông

Điện thoại: 02603 831 301 - E-mail: kvdaktoktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 7 người

 
Chi cục trưởng: Phan Văn Cương
Phó Chi cục trưởng: Huỳnh Công Ninh
Thống kê viên: Võ Thị Thương
Thống kê viên: Hoàng Thị Thanh Thảo
TKV Cao đẳng: Nguyễn Văn Trí
Thống kê viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nhân viên: Nguyễn Thị Hằng