• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 02/06/2020 14:28
Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

Chi cục Thống kê huyện Tu Mơ Rông

Điện thoại: 02603 934 012 - E-mail: tumorongktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Chi cục trưởng: Nguyễn Xuân Thái
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Tổng hợp, kiêm tổ chức.
Phó Chi cục trưởng: Phạm Kim Nguyên
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản
Thống kê viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán, thống kê Xã hội- Môi trường.
Hợp đồng 68: Nguyễn Thị Hằng
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ