• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 11:05
Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

Chi cục Thống kê Khu vực Đắk Glei - Ngọc Hồi

Điện thoại: 02603 833 174 - 02603 834 039 - E-mail: kvdakgleiktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 9 người

 
Chi cục trưởng: Lương Mộng Hùng
Phó Chi cục trưởng: Phạm Kim Nguyên
Thống kê viên: Trần Thị Thúy Vân
Thống kê viên: Lữ Thị Thu Quỳnh
Thống kê viên trung cấp: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Thống kê viên: Nguyễn Thị Tình
Thống kê viên: Nguyễn Thị Bảo Yến
Nhân viên: Phạm Mạnh Hùng
Nhân viên: Huỳnh Văn Chính