• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:42
Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum

Điện thoại: 02603 863 044 - 02603 913 456 - 02603 916 853
E-mail: tpkontumktu@gso.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 1007/QĐ-TCTK
Tổng số công chức và người lao động:
6 người
 
Chi cục trưởng: Trương Hợp Đoàn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Quang
Phó chi cục trưởng: Trần Minh Hùng
Thống kê viên: Phan Tường Trân
Thống kê viên trung cấp: Đinh Thị Lan Phương
Nhân viên: Dương Văn Đinh