• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 10:46
Lãnh đạo cục

Cục trưởng  HOÀNG VĂN SỸ

 
Điện thoại cơ quan: (0260) 3 862 591
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Lĩnh vực phụ trách :

Phụ trách chung; trực tiếp chỉ đạo hoạt động phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Thống kê Tổng hợp.