• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 24/07/2019 08:00
Lãnh đạo cục

Cục trưởng  NGUYỄN BÁ HẠNH

 
Sinh ngày: 10/11/1959
Quê quán: An Nhơn, Bình Định
Dân tộc: Kinh
Ngày bổ nhiệm: 11/6/2007
Điện thoại cơ quan: (060) 3 862 591
Điện thoại nhà riêng: (060) 3 910 202
Điện thoại di động: 0982 455 183
E-mail: nbhanhktu@gso.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Kế toán - Tài chính)
Lĩnh vực phụ trách :

Phụ trách chung; trực tiếp chỉ đạo hoạt động các phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Thanh tra Thống kê.