• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Bảy, 08/05/2021 16:54
Thông tin liên quan
Khái quát tình hình lao động thất nghiệp của tỉnh Kon Tum, từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Cập nhật: Thứ Năm, 13/08/2020 15:28

 

Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến năm 2019 quy mô lực lượng lao động tăng lên đáng kể, chất lượng nguồn lực lao động có nhiều cải thiện, lực lượng lao động trên địa bàn phần lớn là trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của người lao động ở nông thôn và lao động là nam giới có xu hướng ngày càng tăng.

 

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2019, bình quân mỗi năm tăng trên 11.000 người. Trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm gần 56%. Bình quân hàng năm số lao động đến tuổi bổ sung vào lực lượng lao động của tỉnh trên 6.000 người. Trong đó, lực lượng lao động thuộc khu vực nông thôn chiếm trên hai phần ba, và có gần một nửa dân số nữ từ 15 tuổi trở lên tham gia lực lượng lao động.

 

Tính đến thời điểm điều tra ngày 01/4/2019 tỉnh Kon Tum có 301.302 người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động, chiếm 55,8% tổng dân số toàn tỉnh. Trong tổng số lực lượng lao động trên toàn tỉnh, lực lượng lao động là nữ chiếm 48,2%, thấp hơn năm 2009 (năm 2009 chiếm 48,4%), lực lượng lao động của khu vực nông thôn chiếm 68,2%, cao hơn năm 2009 (năm 2009 chiếm 66,9%).

 

Biểu 1. Quy mô dân số, Lực lượng lao động 15 tuổi trở lên, Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc năm 2009 và năm 2019

 

Xét về cơ cấu, lực lượng lao động trên địa bàn phần lớn là trẻ, dân số từ 15 tuổi trở lên có xu hướng tham gia vào thị trường lao động muộn hơn so với năm 2009: Tỷ trọng dân số từ 15-24 tuổi tham gia lực lượng lao động trong năm 2019 chiếm 19,9%, thấp hơn so với năm 2009 (26,5%). Các thành tựu về kinh tế cùng với các yêu cầu cao hơn của thị trường về chất lượng nguồn lao động trong những năm gần đây dẫn đến việc dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia thị trường lao động muộn để kéo dài thời gian học tập, chuẩn bị tốt các kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu thị trường hơn trước khi tham gia vào thị trường lao động. Trong đó, khu vực thành thị có điều kiện kinh tế phát triển hơn nên việc tham gia vào lực lượng lao động muộn hơn (đặc biệt là nhóm từ 15-19 tuổi) và rời khỏi thị trường lao động sớm hơn so với người lao động ở khu vực nông thôn. Phần trăm lực lượng lao động của nhóm 15-19 tuổi khu vực thành thị là 3,5% và nông thôn là 9,7%; nhóm từ 60 tuổi trở lên của khu vực thành thị là 5,5% và nông thôn là 6,1%. Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên tiếp tục tham gia thị trường lao động cao hơn so với năm 2009 (5,9% so với 5,2%).

 

Chất lượng nguồn lao động có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo tăng 4,5 điểm phần trăm so với năm 2009 (năm 2019: 17,6% và năm 2009: 13,1%). Trong đó, lực lượng lao động đang làm việc qua đào tạo có trình độ đại học và trên đại học tăng lên đáng kể, tăng gần gấp đôi so với năm 2009 (năm 2019: 9,4% và năm 2009: 5,0%).

 

Biểu 2. Số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp năm 2009 và năm 2019

 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Kon Tum có 5.498 người thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp năm 2019 là 1,82%, giảm 0,32 điểm phần trăm so với năm 2009. Trong đó khu vực nông thôn có 3.976 người thất nghiệp, chiếm 72,3%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực nông thôn là 1,94%, tăng 0,38 điểm phần trăm so với năm 2009; Số lao động nam có 2.810 người thất nghiệp, chiếm 51,1%, tỷ lệ thất nghiệp của lao động nam là 1,80%, tăng 0,23 điểm phần trăm so với năm 2009.

 

Phần lớn người thất nghiệp trên địa bàn tỉnh có độ tuổi từ 15-54 tuổi, chiếm 92,7% trong tổng số người thất nghiệp  (nam giới: 92,9% và nữ giới: 92,6%). Trong đó, lực lượng thanh niên (độ tuổi từ 15-24) chiếm hơn một nửa số lao động thất nghiệp của tỉnh (53,4%). Đây là lực lượng chiếm tỷ trọng cao trong quy mô dân số của tỉnh, gần một phần tư (24,9%) dân số từ 15 tuổi trở lên của toàn tỉnh, và cũng là lực lượng có tỷ lệ lao động thất nghiệp cao. Lao động trong độ tuổi thanh niên được xem là một trong những nhóm lao động dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các biến động trên thị trường lao động. Cho nên, thất nghiệp thanh niên luôn được xem là vấn đề quan tâm của xã hội.

 

Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực nông thôn và lao động nam giới có xu hướng tăng trong giai đoạn 2009 - 2019. Nguyên nhân là do khi thị trường lao động phát triển, đòi hỏi chất lượng lao động cao. Bên cạnh đó, lao động chưa qua đào tạo về nghề nghiệp, chuyên môn, kỹ thuật hoặc có tay nghề thấp nên khó có cơ hội tìm việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh Kon Tum đang ở mức thấp so với các tỉnh, thành trên cả nước, có xu hướng ngày càng giảm nhưng còn chậm. Có thể nhận định rằng, tỉnh Kon Tum là tỉnh có ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, lao động có việc làm nông nghiệp và phi chính thức lại khá cao, cho nên tỷ lệ lao động có việc làm trong các ngành và lĩnh vực này khá lớn. Tuy nhiên, thị trường lao động của tỉnh thiếu ổn định, việc làm chưa đầy đủ và thiếu bền vững, vì vậy vẫn xảy ra tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm.

 

Mặc dù lực lượng lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh ít, chiếm tỷ lệ không lớn, nhưng đây là sức ép cho vấn đề giải quyết việc làm ở địa phương. Cùng với mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo. Trong những năm qua tỉnh Kon Tum đã tập trung đào tạo, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

 

 

Để tạo việc làm đầy đủ, năng suất và bền vững cho tất cả người lao động, nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện và liên tục. Trong thời gian tới, cần triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh, cần có những giải pháp sau: (1) Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, nhất là khu vực nông thôn; (2) Nâng cao chất lượng nguồn lực lao động, chú trọng lao động ở khu vực nông thôn; (3) Thúc đẩy chuyển đổi việc làm từ phi chính thức sang chính thức; (4) Đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa và phát triển mạnh các khu công nghiệp, tăng cường mối quan hệ giữa sản xuất nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt khai thác mối liên kết kinh tế với các vùng, các tỉnh, thành phố lớn nhằm tạo ra nhiều việc làm; (5) Cần có sự phát triển bền vững và đồng bộ thị trường hàng hóa, thị trường đất đai, thị trường vốn, thị trường lao động và thị trường tín dụng; (6) Bên cạnh việc giải quyết việc làm, cần đầu tư cho công tác dạy nghề; (7) Hoàn thiện hệ thống bảo hiểm thất nghiệp và an sinh xã hội; (8) Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; (9) Khuyến khích, thu hút sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học tại các trường trong và ngoài tỉnh làm việc tại tỉnh nhà.

 

Trương Hợp Đoàn - Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC