Chi cục Thống kê huyện Sa Thầy

Điện thoại: 02603 821 184 - 02603 506 469 - E-mail: sathayktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Số 03, đường Trần Phú - Thị trấn Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 5 người

 
Chi cục trưởng: Phạm Phước Hưng
Lĩnh vực phụ trách chính: - Phụ trách chung; phụ trách lĩnh vực: Thống kê nông – lâm nghiệp và thủy sản; Tài chính kế toán. - Trực tiếp thực hiện công tác Thống kê Tổng hợp, Công tác Tổ chức cán bộ
Phó Chi cục trưởng: Võ Thị Thanh Vân
Lĩnh vực phụ trách chính: - Giúp Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, dịch vụ, giá, Vận tải, Doanh nghiệp, Vốn đầu tư, Xây dựng; Dân số - lao động; Xã hội – Môi trường. - Trực tiếp thực hiện công tác PPCĐ, CNTT, TĐ-KT, Văn thư lưu trữ
Thống kê viên: Lê Văn Hùng
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Nông – lâm nghiệp và thủy sản
Thống kê viên: Trần Thị Mai Trúc
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Công nghiệp, Thương mại, dịch vụ, giá, Vận tải, doanh nghiệp, Vốn đầu tư, Xây dựng; Kế toán
Nhân viên: Nguyễn Xuân Mạnh
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ