Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy

Điện thoại: 02603 824 179 - E-mail: konrayktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Chi cục trưởng: Mai Văn Trí
Lĩnh vực phụ trách chính: Lãnh đạo chung; trực tiếp thực hiện mảng TCHC, tổng hợp; Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp, TCHC, Nông nghiệp, dân số
Thống kê viên trung cấp: Đinh Văn Tiếu
Lĩnh vực phụ trách chính: Lãnh đạo phụ trách công thương nghiệp, vận tải, vốn đầu tư xây dựng, xã hội môi trường.
Thống kê viên: Lê Văn Nghĩa
Lĩnh vực phụ trách chính: Đang cập nhật
Thống kê viên: Đặng Thị Thanh Nga
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Công nghiệp, vốn đầu tư xây dựng, xã hội môi trường