Chi cục Thống kê huyện Đắk Tô

Điện thoại: 02603 831 301 - E-mail: daktoktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Số 217 Lê Duẩn - Khối 3 - Thị trấn Đắk Tô - Huyện Đắk Tô - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Phó Chi cục trưởng phụ trách: Huỳnh Công Ninh
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức- hành chính; Quản lý tài chính; Thi đua khen thưởng; Thống kê Tổng hợp; Dân số- Văn xã
TKV Cao đẳng: Nguyễn Văn Trí
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Nông – Lâm nghiệp và Thủy sản
Thống kê viên: Võ Thị Thương
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán; Thống kê xây dựng; Vốn đầu tư; Văn thư lưu trữ
Thống kê viên: Hoàng Thị Thanh Thảo
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Công – Thương; Dịch vụ; Giá